Szczegóły szkolenia
Rozpoznawanie i profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym
Rozpoznawanie i profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedstawiciele bibliotek pedagogicznych, ośrodki doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy bibliotek pedagogicznych

Nabór otwarty dla pracowników MOW, MOS, PDN, PPP, BP; wypełnienie formularza zgłoszeniowego; kolejność i proporcjonalność zgłoszeń

webinarium

Szkolenie w wymiarze 16 godzin dydaktycznych (2 dni) prowadzone w formie online na platformie Google Meet, adresowane do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), bibliotek pedagogicznych (BP).

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie z teoretycznymi podstawami uzależnień;
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym;
 • Poznanie metod pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie/zagrożoną niedostosowaniem społecznym uzależnioną od środków psychoaktywnych;
 • Wsparcie metodyczne w zakresie rozpoznawania, reagowania oraz zapobiegania uzależnieniom od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym;
 • Poznanie czynników chroniących i czynników ryzyka w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym


Treści szkolenia obejmują następujące zagadnienia:

 • Psychologiczny model uzależnienia. Przegląd teorii i modeli.
 • Czynniki chroniące i czynniki ryzyka w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym.
 • Uzależnienie czy używanie szkodliwe – czym się różni i jak je rozpoznać?
 • Rola motywacji w procesie zmiany – o stylu współpracy ukierunkowanym na zmianę.
 • Profilaktyka uzależnień zgodna z założeniami Dialogu Motywującego.
 • Metody pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie/zagrożoną niedostosowaniem społecznym uzależnioną od środków psychoaktywnych w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne oraz dialog motywujący.
 • Reagowanie w sytuacjach trudnych – reagowanie na opór, o roli odruchu naprawiania, transteoretyczny model zmiany Prochaski i DiClemente.
 • System leczenia w Polsce.

 


 

 Google Meet

Mirosław Mielczarek, e-mail: miroslaw.mielczarek@ore.edu.pl tel. 22 570 83 14

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie! Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji, tj. w dniu 12 grudnia 2022 r.

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line, nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Szkolenie jest bezpłatne.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz faktem, że osoby otrzymujące potwierdzenie o zakwalifikowaniu zyskują automatycznie status "uczestnika szkolenia" (nie będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie), bardzo proszę o przemyślane zgłoszenia!

*Proszę, także o weryfikację czy miejsce zatrudnienia, deklarowane podczas rejestracji na stronie szkolenia.ore.edu.pl, odpowiada kryteriom dotyczącym adresatów formy doskonalenia. 

 

 


19.12.2022 - 20.12.2022
Rekrutacja dostępna w terminie 1-12.12.2022 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc

14.12.2022 - 15.12.2022
Rekrutacja dostępna w terminie 01.12.2022 r.-12.12.2022 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc