Szczegóły szkolenia
Doświadczenie przeżyć traumatycznych, takich jak wojna, i jego znaczenie dla funkcjonowania dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym/niedostosowanej społecznie. Edycja II
Doświadczenie przeżyć traumatycznych, takich jak wojna, i jego znaczenie dla funkcjonowania dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym/niedostosowanej społecznie. Edycja II

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS

Szkolenie adresowane jest do wychowawców, psychologów, pedagogów, nauczycieli młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS). O przyjęciu decyduje wypełnienie formularza rejestracyjnego, kolejność i proporcjonalność zgłoszeń.

webinarium

Szkolenie w wymiarze 16 godzin dydaktycznych (2 dni) prowadzone w formie online na platformie Clickmeeting, adresowane do wychowawców,pedagogów, psychologów, nauczycieli młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS). 

Cele szkolenia

 1. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi w zakresie zjawiska traumy u dzieci i młodzieży,
 2. Wsparcie metodyczne w zakresie rozpoznawania, reagowania w sytuacji doświadczeń traumatycznych u dzieci i młodzieży.
 3. Poszerzenie wiedzy  w zakresie psychicznych, emocjonalnych i społecznych skutków przeżytej traumy.
 4. Zapoznanie z metodami i narzędziami pracy z dziećmi i młodzieżą doświadczającymi wojny.
 5. Poznanie czynników chroniących i czynników ryzyka.

Treści szkolenia obejmuja następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do neuropsychologii.
 2. Trauma – rodzaje, objawy i konsekwencje.
 3. Rezyliencja - jak budować u dzieci i młodzieży naturalną odporność psychiczną i wspierać dalszy rozwój po doświadczeniu traumy?
 4. Interwencja kryzysowa wobec osób uchodzących przed wojną - strategia działania.
 5. Triaż w interwencji kryzysowej oraz pomocy psychologicznej Pierwsza pomoc psychologiczna.
 6. Wsparcie osób z doświadczeniem traumy złożonej i straty w modelu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.
 7. Wtórny Zespół Stresu Pourazowego, zmęczenie współczuciem, zastępcza traumatyzacja - jak je rozpoznać i o siebie zadbać.

 

 Platforma Clickmeeting

Marta Paluch e-mail: marta.paluch@ore.edu.pl tel. 22 570 83 21

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie! Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji, tj. w dniu 02.12.2022 r.

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line, nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Szkolenie jest bezpłatne.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz faktem, że osoby otrzymujące potwierdzenie o zakwalifikowaniu zyskują automatycznie status "uczestnika szkolenia" (nie będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie), bardzo proszę o przemyślane zgłoszenia!

*Proszę, także o weryfikację czy miejsce zatrudnienia, deklarowane podczas rejestracji na stronie szkolenia.ore.edu.pl, odpowiada kryteriom dotyczącym adresatów formy doskonalenia. 

 

 


05.12.2022 - 06.12.2022
Rekrutacja dostępna w terminie 24.11-1.12.2022 r.