Szczegóły szkolenia
Nauki przyrodnicze na scenie - prezentacja zwycięskich projektów. Przykłady w nauczaniu STEM - edycja 1
Nauki przyrodnicze na scenie - prezentacja zwycięskich projektów. Przykłady w nauczaniu STEM - edycja 1

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE

nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci

Specjaliści PDN, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji) - zainteresowani nowatorskimi rozwiązaniami dydaktycznymi

webinarium

Webinar "Nauki przyrodnicze na scenie - prezentacja zwycięskich projektów" ma na celu wsparcie merytoryczne i praktyczne zwłaszcza nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w zakresie rozwijania własnego warsztatu pracy i realizacji zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

W ramach webinaru „Nauki przyrodnicze na scenie - prezentacja zwycięskich projektów" będzie możliwość zapoznania się z nowatorkimi rozwiązaniami dydaktycznymi w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych pod kątem ich wdrożenia przez nauczycieli ww. przedmiotów. Szkolenie realizowane będzie w formule on-line na platformie Google Meet w dniu 30.11.2022r. (godz.16.00-18.00).

Podczas webinaru zaprezentowany zostanie projekt "Wiatrakowy zawrót głowy" jako przykład różnorodności w nauczaniu STEM, filmy z doświadczeniami uczniów oraz doświadczenia na żywo.

Organizacja szkolenia

Aby uzyskać zaświadczenie ORE o ukończeniu webinaru należy w nim uczestniczyć oraz wypełnić ankietę ewaluacyjną na zakończenie webinaru.

Terminy: 30.11.2022 r., g. 16.00-18.00

Rekrutacja prowadzona jest do dnia: 25 listopada 2022 roku, do godz. 12.00 lub do wyczerpania miejsc. 
UWAGA! Termin rekrutacji został przedłużony do końca dnia 27.11.2022 r.

Prosimy o przemyślane zgłoszenia. W przypadku rezygnacji należy jak najszybciej zgłosić ten fakt kierownikowi szkolenia. Brak informacji uniemożliwia udział w szkoleniu Osobom zapisanym na liście rezerwowej.

Po zakończeniu rekrutacji, weryfikacji i akceptacji zgłoszeń (najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia) osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w webinarze wraz z linkiem dostępu do platformy
na której prowadzone będzie szkolenie. 

 Google Meet

Agnieszka Jaworska, e-mail agnieszka.jaworska@ore.edu.pl, tel.: 22 345 37 29

 Kryteria naboru 
  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń
Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą na koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu webinaru. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają informację o możliwości odbioru zaświadczenia pocztą elektroniczną. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

30.11.2022
Nieaktywny