Szczegóły szkolenia
Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole
Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole

Doskonalenie nauczycieli

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Brak adresatów

do projektu zapraszamy: nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych (historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego) oraz przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli do współpracy w ramach projektu Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole

Projekt

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, specjalistów i doradców metodycznych (historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego) z placówek doskonalenia nauczycielido współpracy w ramach projektu Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole

Celem projektu jest:

  • powołanie sieci koordynatorów regionalnych – zespołu 16 ekspertów, wspomagającego pracę szkół podstawowych w zakresie wsparcia ucznia z doświadczeniem migracji;
  • przeszkolenie 160 liderów szkolnych projektu – dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych – do realizacji zagadnień w zakresie pracy z uczniami z doświadczeniem migracji na podstawie materiałów edukacyjnych oraz zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

Zadania koordynatora regionalnego:

  • udział w jednym 16-godzinnym szkoleniu doskonalącym kompetencje koordynatora projektu z zakresu pracy z uczniami z doświadczeniem migracji w dniach 4–5 grudnia 2022 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku oraz 10 grudnia online (Harmonogram: w zakładce ZAŁĄCZNIKI_
  • przygotowanie teoretyczno-metodyczne zespołu 10 liderów szkolnych projektu (dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych) do realizacji zagadnień z zakresu pracy z uczniami z doświadczeniem migracji na podstawie przygotowanych publikacji i materiałów edukacyjnych w okresie 1 lutego – 29 czerwca 2023 r. (min. 6 godz. dydaktycznych);
  • wypełnienie dziennika i dokumentacji szkoleniowej.

Zadania w ramach projektu Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole będą realizowane na podstawie umowy o współpracy zawartej między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a koordynatorem regionalnym.

Kryteria naboru/rekrutacji uczestników: wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2) oraz przesłanie go na adres marina.warsimaszwili@ore.edu.plORE

Marina Warsimaszwili e-mail: marina.warsimaszwili@ore.edu.pl tel. 22 345 37 20

Rejestracja nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają oddzielne potwierdzenie udziału.

04.12.2022 - 10.12.2022 (Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku)
Nieaktywny