Szczegóły szkolenia
WEBINARIUM Jak uczyć o trudnej historii polsko-ukraińskiej w klasach mieszanych narodowościowo?
WEBINARIUM Jak uczyć o trudnej historii polsko-ukraińskiej w klasach mieszanych narodowościowo?

Edukacja historyczna i obywatelska

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Brak adresatów

21.11.2022

webinarium

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza wszystkich nauczycieli historii na webinarium poświecone problemowi nauczania o trudnych wątkach wspólnych dziejów Polski i Ukrainy na lekcjach w klasach mieszanych narodowościowo. 

Spotkanie odbędzie się 24 listopada o godz. 18.00 za pośrednictwem platformy Zoom. Po dwóch półgodzinnych wystąpieniach ekspertów, dr. Roberta Derewendy (KUL/IPN) oraz dr. Piotra Krolla (UW),  przewidziany jest czas na godzinną dyskusję, w której głos moga zabrać wszyscy uczestnicy szkolenia.

O zaproszonych ekspertach:
dr Robert Derewenda - dyrektor lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz wykładowca w Instytucie Historii KUL, wieloletni nauczyciel w szkole średniej oraz współautor podstawy programowej przedmiotu Historia i Teraźniejszość

dr Piotr Kroll - wykładowca Wydziału Historii UW, specjalista w zakresie historii ukrainnej czasów nowożytnych, Pełnomocnik KJD ds. specjalizacji nauczycielskiej na Wydziale Historii UWPlatforma Zoom

michał.gniadek-zielinski@ore.edu.pl

1. Szkolenie będzie miało miejsce online na platformie Zoom.

2. Szkolenie jest bezpłatne.

4. Link do spotkania zostanie przesłany uczestnikom najpoźniej na 24h przed szkoleniem.

5. Po zakończeniu szkolenia możliwe będzie wygenerowanie zaświadczenia, potwierdzającego udział.


24.11.2022
Nieaktywny