Szczegóły szkolenia
Konferencja Jubileuszowa "30 lat Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w Polsce"
Konferencja Jubileuszowa "30 lat Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w Polsce"

Promocja zdrowia

WWP-ZPZS

nauczyciele, dyrektorzy przedszkoli i szkół, wojewódzcy, rejonowi i szkolni koordynatorzy programu Szkoła Promująca Zdrowie, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli

Pracownicy szkół i placówek, KO, PDN, wojewódzcy, rejonowi, szkolni i przedszkolni koordynatorzy programu pn. "Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie"

Konferencja

Cel konferencji: 
  • Upowszechnianie wiedzy na temat korzyści z realizacji w Polsce programu pn. Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie, zidentyfikowanie kierunków i potrzeb dla dalszego rozwoju i promocji programu. 
  • Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. 

Platforma Zoom

Valentina Todorovska-Sokołowska email: valentina.todorovska@ore.edu.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uwaga! Wiadomość email informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencji. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają dodatkową informację pocztą elektroniczną.

16.11.2022
Nieaktywny