Szczegóły szkolenia
ABC DORADCY- doradztwo zawodowe a przepisy prawa
ABC DORADCY- doradztwo zawodowe a przepisy prawa

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych

Przewidziana liczba uczestników: min. 50. Decyduje kolejność zgłoszeń.

szkolenie e-learningowe

Kurs przeznaczony jest dla doradców zawodowych z publicznych placówek oświatowych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników publicznych bibliotek pedagogicznych. Zachęcamy do udziału te osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (treści szkolenia przeznaczone są w szczególności dla tych uczestników, którzy nie brali udziału w szkoleniu dotyczącym WSDZ w poprzednich latach).

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową na platformie Moodle, dostępnej pod adresem https://e-kursy.ore.edu.pl/


Cele szkolenia

Cele główne: 

1)    Zapoznanie uczestników z etapami tworzenia WSDZ.

2)    Poszerzenie umiejętności w zakresie prowadzenia monitoringu doradztwa w ramach WSDZ.                                                                     

3)    Zapoznanie z pojęciem ewaluacji realizowanych działań w ramach WSDZ.

4)    Doskonalenie umiejętności opracowania programów doradztwa zawodowego.

5)    Zapoznanie z przepisami dotyczącymi kwalifikacji doradcy zawodowego- zmiany od 01.09.2022.

Cele szczegółowe:

  • poszerzenie kompetencji merytorycznych doradców zawodowych,pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu podstaw prawnych i organizacji WSDZ;
  • poszerzenie wiedzy w zakresie rozpoznania potrzeb nauczycieli, uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych w związku z organizacją doradztwa zawodowego
    w szkole;
  • zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami służącymi realizacji WSDZ, w tym w pracy zdalnej.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl). Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:


O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przewidziana liczba uczestników kursu to min. 50 osób.

Początek rejestracji: 14.11.2022 r., zakończenie rejestracji: 17.11.2022 r.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online - nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji do 18.11.2022 r. do godz. 16.00. Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłane drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę Moodle ORE (http://e-kursy.ore.edu.pl).platforma e-learningowa ORE, https://e-kursy.ore.edu.pl/

Marta Koch-Kozioł, e-mail:marta.koch-koziol@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 13; Justyna Kądziela e-mail: justyna.kadziela@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 69

21.11.2022 - 11.12.2022 (online)
Nieaktywny