Szczegóły szkolenia
„Wolontariat – szkoła aktywności społecznej i obywatelskiej”
„Wolontariat – szkoła aktywności społecznej i obywatelskiej”

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

ORE NIW

kadra kierownicza, pedagodzy, przedstawiciele JST, nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, dyrektorzy placówek oświatowych, wszytkie osoby zainteresowane tematyką

otwarty

Stacjonarne

Ośrodek Rozwoju Edukacji (Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich) wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności w Warszawie zaprasza na stacjonarną konferencję "Wolontariat- szkoła aktywności społecznej i obywatelskiej", która odbędzie się w dniach 30.09.2022- 01.10.2022 w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Stacjonarne seminarium poświęcone będzie  tematyce wolontariatu i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Celem konferencji jest przybliżenie prawnych aspektów wolontariatu, w szczególności zaprezentowanie nowego Vademecum dla wolontariuszy i ich opiekunów. Ideą jest także zintegrowanie środowiska aktywnego społecznie i wymiana doświadczeń. Tematyka której będzie dotyczyć seminarium to między innymi teoria i praktyka aktywności społecznej uczniów, motywowanie dzieci i młodzieży do aktywności społecznej, podstawy prawne wolontariatu w szkole, dobre praktyki działań Szkolnych Kół Wolontariatu, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Seminarium skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką a w szczególności szkolnych opiekunów wolontariatu, nauczycieli, pracowników samorzadu terytorialnego, kadry zarządzającej. Serdecznie zapraszamy.


ORE – Centrum Szkoleniowe w Sulejówku 05-070 Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

monika.brenner-zawierucha@ore.edu.pl

Przyjazd do Ośrodka na koszt własny. Zakwaterowanie i wyżywienia zapewnia ORE. Osoba do kontaktu: monika.brenner-zawierucha@ore.edu.pl  Serdecznie zapraszamy

30.09.2022 - 01.10.2022 (Sulejówek)
Nieaktywny

30.09.2022 - 01.10.2022 (Prelegenci i organizatorzy)
Nieaktywny