Szczegóły szkolenia
Egzamin maturalny - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023
Egzamin maturalny - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023

Doskonalenie nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci

Szkolenie

Szkolenie online dedykowane jest nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym, pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli, pracującym w publicznych placówkach systemu edukacji, w zakresie wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.


Szkolenia dotyczące poszczególnych przedmiotów odbywają się w różnych terminach.  Uprzejmie prosimy o uważne zapisywanie się i zwracanie uwagi, jakiego przedmiotu dotyczy dany termin. Podane daty - przedziały czasowe - są orientacyjne, szkolenie odbędzie online w czasie rzeczywistym i trwać będzie 4 godziny dydaktyczne. Terminy poszczególnych spotkań podamy wkrótce. 

Szkolenia przeznaczone są dla nauczcycieli konsultantów i doradców metodycznych, jedynie w przypadku przedmiotów takich jak filozofia i język łaciński i kultura antyczna zapraszamy również innych zaiteresowanych. 

Uczestnicy:

  • poznają zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
  • dowiedzą się jakie są zasady wdrażania ww. zmian
  • będą potrafili zrealizować szkolenia kaskadowe w swoich placówkach
  • po szkoleniu przekażą nauczycielom klas maturalnych wiedzę na temat
    wiadomości i umiejętności wymaganych w standardach egzaminacyjnych.
ZAGADNIENIA

1. Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu - przykłady zadań
egzaminacyjnych - 2 godziny
2. Praktyczne przykłady dostosowania nauczania w celu wdrożenia
nowych wymagań - analiza porównawcza arkuszy
w dotychczasowej i w nowej formule - 2 godzinyPRZEDMIOT

PROWADZĄCY

TERMIN

JĘZYK POLSKI

 

dr hab.

Maciej Michalski

Uniwersytet Gdański

CKE

28.09.2022
10:00-13:15 (w tym ewentualna przerwa)

JĘZYK ANGIELSKI

 

Mariusz Zysk

OKE

05.10.2022
10:00 - 13:15 (w tym ewentualna przerwa)

JĘZYK ŁACIŃSKI

I KULTURA ANTYCZNA

dr Janusz Ryba

Uniwersytet Jagielloński

 

 

10.10.2022
15:00-18:15 (w tym ewentualna przerwa)

FILOZOFIA  

dr Jacek Frydrych

Katolicki Uniwersytet Lubelski

03.10.2022
15:00-18:15 (w tym ewentualna przerwa)HISTORIA

 

Robert Śniegocki

OKE

 

20.10.2022
8:00-11:00

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

 

dr hab. Piotr Załęski

CKE

październik

 GEOGRAFIA

 

Marek Pietruszka

OKE

data w trakcie ustalania

BIOLOGIA

 

 

dr Łukasz Banasiak

Uniwersytet Warszawski

CKE

30.09.2022 
10:00-13:15 (w tym ewentualna przerwa).

CHEMIA

 

 

dr Michał Kobyłka

Uniwersytet Wrocławski

OKE

19.10.2022

10:00-13:15 (w tym ewentualna przerwa)

MATEMATYKA

 

 

Piotr Ludwikowski

OKE

 

12.10.2022
16:00-19:15 (w tym ewentualna przerwa)

INFORMATYKA

                                

 

Joanna Śmigielska

Fundacja Informatyka na Start

XIV LO im. Stanisława Staszica

w Warszawie

 październik


Online w Google Meet

Anna Susek starsza specjalistka ds. języków romańskich, tel: (22) 345 37 75, wew: 405, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl


Kryteria naboru
:

Odbiorcy określeni w opisie, zarejestrowani na platformie ORE. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji. Zaświadczenie potwierdzające udział w formie doskonalenia otrzymają osoby, które wezmą udział w całej formie doskonalenia (4 godziny dydaktyczne).  Zaświadczenia będą dostępne w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia, czyli od 20 pażdziernika.
Szkolenie  jest bezpłatne.


20.10.2022 (online)
Nieaktywny

19.10.2022 (online)

12.10.2022 (online)
Nieaktywny

10.10.2022 (online)

05.10.2022 (online)

03.10.2022 (online)

01.10.2022 - 20.10.2022 (online)

01.10.2022 - 20.10.2022 (online)
Nieaktywny

30.09.2022 (online)
Nieaktywny

28.09.2022 (online)
Nieaktywny

20.09.2022 - 20.10.2022 (online)