Szczegóły szkolenia
Egzamin maturalny - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023
Egzamin maturalny - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023

Doskonalenie nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci

Szkolenie

Szkolenie online dedykowane jest nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym, pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli, pracującym w publicznych placówkach systemu edukacji, w zakresie wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.


Szkolenia dotyczące poszczególnych przedmiotów odbywają się w różnych terminach.  Uprzejmie prosimy o uważne zapisywanie się i zwracanie uwagi, jakiego przedmiotu dotyczy dany termin. Podane daty - przedziały czasowe - są orientacyjne, szkolenie odbędzie online w czasie rzeczywistym i trwać będzie 4 godziny dydaktyczne. Terminy poszczególnych spotkań podamy wkrótce. 

Szkolenia przeznaczone są dla nauczcycieli konsultantów i doradców metodycznych, jedynie w przypadku przedmiotów takich jak filozofia i język łaciński i kultura antyczna zapraszamy również innych zaiteresowanych. 

Uczestnicy:

  • poznają zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
  • dowiedzą się jakie są zasady wdrażania ww. zmian
  • będą potrafili zrealizować szkolenia kaskadowe w swoich placówkach
  • po szkoleniu przekażą nauczycielom klas maturalnych wiedzę na temat
    wiadomości i umiejętności wymaganych w standardach egzaminacyjnych.
ZAGADNIENIA

1. Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu - przykłady zadań
egzaminacyjnych - 2 godziny
2. Praktyczne przykłady dostosowania nauczania w celu wdrożenia
nowych wymagań - analiza porównawcza arkuszy
w dotychczasowej i w nowej formule - 2 godzinyPRZEDMIOT

PROWADZĄCY

TERMIN

JĘZYK POLSKI

 

dr hab.

Maciej Michalski

Uniwersytet Gdański

CKE

28.09.2022
10:00-13:15 (w tym ewentualna przerwa)

JĘZYK ANGIELSKI

 

Mariusz Zysk

OKE

05.10.2022
10:00 - 13:15 (w tym ewentualna przerwa)

JĘZYK ŁACIŃSKI

I KULTURA ANTYCZNA

dr Janusz Ryba

Uniwersytet Jagielloński

 

 

10.10.2022
15:00-18:15 (w tym ewentualna przerwa)

FILOZOFIA  

dr Jacek Frydrych

III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie

03.10.2022
15:00-18:15 (w tym ewentualna przerwa)HISTORIA

 

Robert Śniegocki

OKE

 

20.10.2022
8:00-11:00

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

 

dr hab. Piotr Załęski

Uniwersytet Warszawski

20.10.2022

12:00-15:15

(w tym ewentualna przerwa) GEOGRAFIA

 

 Anna Bobińska

Pracownia Kształcenia Ustawicznego
oraz Wsparcia Procesowego Szkół

w Kaliszu

05.12.2022
13:00-16:15

BIOLOGIA

 

 

dr Łukasz Banasiak

Uniwersytet Warszawski

CKE

30.09.2022 
10:00-13:15 (w tym ewentualna przerwa).

CHEMIA

 

 

dr Michał Kobyłka

Uniwersytet Wrocławski

OKE

19.10.2022

10:00-13:15 (w tym ewentualna przerwa)

MATEMATYKA

 

 

Piotr Ludwikowski

OKE

 

12.10.2022
16:00-19:15 (w tym ewentualna przerwa)

INFORMATYKA

                                

 

Joanna Śmigielska

Fundacja Informatyka na Start

XIV LO im. Stanisława Staszica

w Warszawie

 19.10.2022

14:00-17:15 (w tym 15 minut przerwy)


Online w Google Meet

Anna Susek starsza specjalistka ds. języków romańskich, tel: (22) 345 37 75, wew: 405, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl


Kryteria naboru
:

Odbiorcy określeni w opisie, zarejestrowani na platformie ORE. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji. Zaświadczenie potwierdzające udział w formie doskonalenia otrzymają osoby, które wezmą udział w całej formie doskonalenia (4 godziny dydaktyczne).  Zaświadczenia będą dostępne w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia, czyli od 20 pażdziernika.
Szkolenie  jest bezpłatne.


05.12.2022 (online)
Nieaktywny

20.10.2022 (online)
Nieaktywny

20.10.2022 (online)
Nieaktywny

19.10.2022 (online)
Nieaktywny

19.10.2022 (online)
Nieaktywny

12.10.2022 (online)
Nieaktywny

10.10.2022 (online)
Nieaktywny

05.10.2022 (online)
Nieaktywny

03.10.2022 (online)
Nieaktywny

30.09.2022 (online)
Nieaktywny

28.09.2022 (online)
Nieaktywny