Szczegóły szkolenia
Polskie tańce narodowe
Polskie tańce narodowe

Nauczanie muzyki

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Brak adresatów

do 26.09.2022

Szkolenie

Dyrektorzy Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej zapraszają serdecznie nauczycieli muzyki na szkolenie poszerzające kwalifikacje w zakresie wiedzy o polskich tańcach narodowych oraz ich nauczania. Podczas kursu uczestnicy poznają takie tańce jak Polonez, Mazur, Kujawiak, Krakowiak, Oberek.

Kurs będzie miał miejsce w dniach 27, 29 IX i 4 X 2022 w Centum Edukacyjnym IDMN (ul. Andersa 20, Warszawa), w godzinach 17.00-20.00.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl lub agnieszka.bejnarowicz@idmn.pl

Centrum Edukacyjne IDMN, ul. Wł. Andersa 20 (Warszawa)

michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl

1. Szkolenie będzie miało miejsce w Centrum Edukacyjnym Instytutu dziedzictwa Myśli Narodowej (ul. Wł. Andersa 20, Warszawa-Śródmieście - wejście od ul. Andersa)

2. Szkolenie jest bezpłatne.

4. Koszty dojazdu na szkolenie pokrywa uczestnik szkolenia. 

5. Po zakończeniu szkolenia możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia, potwierdzającego udział.


27.09.2022 - 04.10.2022 (Warszawa)
Nieaktywny