Szczegóły szkolenia
Znaczenie dziejowe polskiego Kościoła i wpływ na Kościół powszechny
Znaczenie dziejowe polskiego Kościoła i wpływ na Kościół powszechny

Nauczanie religii

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Brak adresatów

do 26.11.2022

Szkolenie

Dyrektorzy Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej zapraszają serdecznie katechetów na szkolenie poszerzające kwalifikacje w zakresie wiedzy o historii Kościoła w Polsce. Temat spotkania brzmi "Znaczenie dziejowe polskiego Kościoła i wpływ na Kościół powszechny", zaś poruszone zagadnienia uporządkowane zostaną w sposób chronologiczny rozpościerajac się między średniowieczem i XX wiekiem:

- średniowiecze (Michał Gniadek-Zieliński, UW/IDMN/ORE)
- nowożytność (dr Karol Mazur, Muzeum Powstania Warszawskiego)
- XIX w. (dr hab. Monika Waluś, Collegium Dominicanum)
- I poł. XX w. (dr hab. Paweł Skibiński, UW/IDMN)
- II poł. XX w. (dr hab. Paweł Skibiński, UW/IDMN)
- Święci patroni Polski (Agnieszka Bejnar-Bejnarowicz, IDMN)

Kurs będzie miał miejsce w dniach 10-11 XII 2022 (sb.-nd.) w Centum Edukacyjnym IDMN (ul. Andersa 20, Warszawa), w godzinach 11.00-18.00 (sb.) i 10.00-14.00 (nd.).

Noclegi uczestnikom, w znajdującym się nieopodal Hotelu Gromada, zapewniają uczestnikom organizatorzy.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl lub agnieszka.bejnarowicz@idmn.pl

Centrum Edukacyjne IDMN, ul. Wł. Andersa 20 (Warszawa)

michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl

1. Szkolenie będzie miało miejsce w Centrum Edukacyjnym Instytutu dziedzictwa Myśli Narodowej (ul. Wł. Andersa 20, Warszawa-Śródmieście - wejście od ul. Andersa)

2. Szkolenie jest bezpłatne.

3. Koszty noclegów uczestników ponosi organizator.

4. Koszty dojazdu na szkolenie pokrywa uczestnik szkolenia. 

5. Po zakończeniu szkolenia możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia, potwierdzającego udział.


10.12.2022 - 11.12.2022 (Warszawa)
Nieaktywny