Szczegóły szkolenia
Kościół katolicki a polski patriotyzm
Kościół katolicki a polski patriotyzm

Nauczanie religii

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Brak adresatów

do 03.11.2022

Szkolenie

Dyrektorzy Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej zapraszają serdecznie katechetów na szkolenie poszerzające kwalifikacje w zakresie wiedzy o historii Kościoła w Polsce. Temat spotkania brzmi "Kościół katolicki a polski patriotyzm", zaś poruszone zostaną nastepujące zagadnienia:
  • Katolickie tradycje polskiego patriotyzmu
  • Katolicyzm w konfederacji barskiej i w powstaniach narodowych
  • Duchowieństwo czasów zaborów
  • Represje wobec Kościoła i katolików na ziemiach polskich w okresie stanisławowskim i rozbiorów
  • Kościół okresu walk o niepodległość i II RP
  • II wojna światowa – w kraju i na emigracji

Kurs będzie miał miejsce w poniedziałki, w dniach 7, 14 i 21 XI 2022 w formie webinarium na platformie Zoom, w godz. 18.00-20.15.

Link do spotkań webinarium zostanie rozesłany zarejestrowanym uczestnikom najpóźniej w przeddzień szkolenia.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl lub agnieszka.bejnarowicz@idmn.pl

Platforma Zoom Meeting

michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl

1. Szkolenie będzie miało charakter webinarium odbywanego na platformie Zoom.

2. Szkolenie jest bezpłatne.

3. Po zakończeniu szkolenia możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia, potwierdzającego udział.


07.11.2022 - 21.11.2022 (Warszawa)
Nieaktywny