Szczegóły szkolenia
Kościół katolicki a kultura i oświata w Polsce
Kościół katolicki a kultura i oświata w Polsce

Nauczanie religii

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Brak adresatów

do 24.10.2022

Szkolenie

Dyrektorzy Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej zapraszają serdecznie katechetów na szkolenie poszerzające kwalifikacje w zakresie wiedzy o historii Kościoła w Polsce. Temat spotkania brzmi "Kościół katolicki a kultura i oświata w Polsce", zaś poruszone zostaną nastepujące zagadnienia:
  • Kościół jako przestrzeń polskiego przekazu kulturowego i miejsce ochrony dziedzictwa w XIX i XX w (Piotr Kociszewski)
  • Średniowieczne szkolnictwo (Adam Talarowski, UW)
  • Oświata doby kontrreformacji (dr hab. Radosław Lolo, Akademia Humanistyczna w Pułtusku)
  • Oświata i prasa katolicka w II RP  (dr hab. Paweł Skibiński, UW/IDMN)
  • Historia Kościoła Katolickiego w Polsce opowiedziana poprzez dzieła sztuki
  • Dzieła sztuki katolickiej jako zapis polskiej tożsamości (ks. Michał Kwitliński)

Kurs będzie miał miejsce w dniach 5-6 XI 2022 (sb.-nd.) w Centum Edukacyjnym IDMN (ul. Andersa 20, Warszawa), w godzinach 11.00-18.00 (sb.) oraz 10.00-14.00 (nd.).

UWAGA! Szkolenie rozpoczyna się 5 XI 2022 r. o godz. 11.00 przed Katedrą św. Jana w Warszawie (Stare Miasto).

Uczestnicy szkolenia mogą wcześniej pozostawić bagaże w Centrum Edukacyjnym IDMN (ul. Andersa 20), gdzie będą się odbywały kolejne wykłady i warsztaty.

Noclegi uczestnikom, w znajdującym się nieopodal Hotelu Gromada, zapewniają uczestnikom organizatorzy.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl lub agnieszka.bejnarowicz@idmn.pl

Centrum Edukacyjne IDMN, ul. Wł. Andersa 20 (Warszawa)

michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl

1. Szkolenie będzie miało miejsce w Centrum Edukacyjnym Instytutu dziedzictwa Myśli Narodowej (ul. Wł. Andersa 20, Warszawa-Śródmieście - wejście od ul. Andersa)

2. Szkolenie jest bezpłatne.

3. Koszty noclegów uczestników ponosi organizator.

4. Koszty dojazdu na szkolenie pokrywa uczestnik szkolenia. 

5. Po zakończeniu szkolenia możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia, potwierdzającego udział.


05.11.2022 - 06.11.2022 (Warszawa)
Nieaktywny