Szczegóły szkolenia
Historia Kościoła katolickiego i katolicyzmu społecznego w Polsce – cz. 2
Historia Kościoła katolickiego i katolicyzmu społecznego w Polsce – cz. 2

Edukacja historyczna i obywatelska

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Brak adresatów

do 25.11.2022

Szkolenie

Dyrektorzy Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej zapraszają serdecznie nauczycieli historii na szkolenie poszerzające kwalifikacje w zakresie wiedzy o historii Koscioła Katolickiego i katolicyzmu społecznego w Polsce. Podczas kursu poruszone zostaną nastepujące zagadnienia:
  • Rola Kościoła na z ziemiach polskich w czasie II wojnie światowej (prof. dr hab. Jan Żaryn, UKSW/IDMN)
  • Kościół katolicki wobec holokaustu (Marcelina Koprowska, Muzeum Powstania Warszawskiego)
  • Relacje Kościół – państwo po II wojnie światowej (dr hab. Rafał Łatka, UKSW/IPN/IDMN)
  • Recepcja soboru w Polsce
  • Słowiański papież: Karol Wojtyła – Jan Paweł II (Marcelina Koprowska, Muzeum Powstania Warszawskiego)
  • Kościół a „Solidarność” – „Solidarność” a Kościół (Marcelina Koprowska, Muzeum Powstania Warszawskiego)
Kurs będzie miał miejsce we wtorki, w dniach 29 XI oraz 6 i 13 XII 2022 w formie webinarium na platformie Zoom, w godz. 18.00-20.15.

Link do spotkań webinarium zostanie rozesłany zarejestrowanym uczestnikom najpóźniej w przeddzień szkolenia.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl lub agnieszka.bejnarowicz@idmn.pl

Centrum Edukacyjne IDMN, ul. Wł. Andersa 20 (Warszawa)

michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl

1. Szkolenie będzie miało charakter webinarium odbywanego na platformie Zoom.

2. Szkolenie jest bezpłatne.

3. Po zakończeniu szkolenia możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia, potwierdzającego udział.


29.11.2022 - 13.12.2022 (Warszawa)
Nieaktywny