Szczegóły szkolenia
Historia polskiego ruchu narodowego – cz. 2
Historia polskiego ruchu narodowego – cz. 2

Edukacja historyczna i obywatelska

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Brak adresatów

do 04.11.2022

Szkolenie

Dyrektorzy Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej zapraszają serdecznie nauczycieli historii na szkolenie poszerzające kwalifikacje w zakresie wiedzy o historii polskiego ruchu narodowego. Podczas kursu poruszone zostaną nastepujące zagadnienia:
  • Bilans Ruchu Narodowego do 1926 r. (dr hab. Paweł Skibiński, UW/IDMN)
  • Ruch Narodowy w latach 30 tych XX w. (dr Krzysztof Kawęcki, IDMN)
  • Roman Dmowski - ojciec polskiej niepodległości (dr hab. Krzysztof Kosiński, IH PAN)
  • Narodowcy wobec wyzwań wojennej rzeczywistości (Michał Gniadek-Zieliński, UW/IDMN/ORE)
  • Środowisko „Sztuki i Narodu” (Agnieszka Bejnar-Bejnarowicz, IDMN)
  • Dylematy narodowców po II wojnie światowej (prof. dr hab. Jan Żaryn, UKSW/IDMN)
Kurs będzie miał miejsce we wtorki, w dniach 8, 15, 22 XI 2022 w formie webinarium na platformie Zoom, w godz. 18.00-20.15.

Link do spotkań webinarium zostanie rozesłany zarejestrowanym uczestnikom najpóźniej w przeddzień szkolenia.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl lub agnieszka.bejnarowicz@idmn.plX

Centrum Edukacyjne IDMN, ul. Wł. Andersa 20 (Warszawa)

michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl

1. Szkolenie będzie miało charakter webinarium odbywanego na platformie Zoom.

2. Szkolenie jest bezpłatne.

3. Po zakończeniu szkolenia możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia, potwierdzającego udział.


08.11.2022 - 22.11.2022 (Warszawa)
Nieaktywny