Szczegóły szkolenia
Historia polskiego ruchu narodowego – cz. 1
Historia polskiego ruchu narodowego – cz. 1

Edukacja historyczna i obywatelska

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Brak adresatów

do 12.10.2022

Szkolenie

Dyrektorzy Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej zapraszają serdecznie nauczycieli historii na szkolenie poszerzające kwalifikacje w zakresie wiedzy o historii polskiego ruchu narodowego. Podczas kursu poruszone zostaną nastepujące zagadnienia:
  • Naród Polski jako kategoria historyczna –  ewolucja pojęcia
  • Źródła i początki ruchu narodowego
  • Założenia Ruchu Narodowego i jego znaczenie historyczne
  • Rola Ruchu Narodowego w odzyskaniu niepodległości w Polsce
  • Roman Dmowski – ojciec polskiej niepodległości
  • Endeckie inspiracje kultury polskiej

Kurs będzie miał miejsce w dniach 15-16 X 2022 (sb.-nd.) w Centum Edukacyjnym IDMN (ul. Andersa 20, Warszawa), w godzinach 10.00-18.00 (sb.) oraz 10.00-14.00 (nd.).

Noclegi uczestnikom, w znajdującym się nieopodal Hotelu Gromada, zapewniają uczestnikom organizatorzy.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl lub agnieszka.bejnarowicz@idmn.pl

Centrum Edukacyjne IDMN, ul. Wł. Andersa 20 (Warszawa)

michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl

1. Szkolenie będzie miało miejsce w Centrum Edukacyjnym Instytutu dziedzictwa Myśli Narodowej (ul. Wł. Andersa 20, Warszawa-Śródmieście - wejście od ul. Andersa)

2. Szkolenie jest bezpłatne.

3. Koszty noclegów uczestników ponosi organizator.

4. Koszty dojazdu na szkolenie pokrywa uczestnik szkolenia. 

5. Po zakończeniu szkolenia możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia, potwierdzającego udział.


15.10.2022 - 16.10.2022 (Warszawa)
Nieaktywny