Szczegóły szkolenia
Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego - edycja 5
Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego - edycja 5

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, doradcy metodyczni zajmujący się kształceniem zawodowym

Początek rejestracji: 20.10.2022 r., koniec rejestracji: 27.10.2022 r.

szkolenie e-learningowe

 

       Cele:
 1. Upowszechnianie informacji w zakresie zmian w kształceniu zawodowym w formach szkolnych i pozaszkolnych;
 2. Doskonalenie umiejętności opracowania oferty edukacyjnej szkół, placówek i centrów;
 3. Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy na temat kształcenia młodocianych pracowników;
 4. Wymiana doświadczeń w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu w kształceniu branżowym.

 

       Moduły:
 1. Organizacja kształcenia zawodowego w poszczególnych typach szkół
 2. Kształcenie młodocianych pracowników
 3. Organizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 4. Realizacja praktycznej nauki zawodu w kształceniu branżowym


Platforma Moodle ORE

Anna Jaworska, anna.jaworska@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00; Magdalena Mrozkowiak, magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00

 • O przyjęciu na daną formę doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.
 • Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online - nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
 • Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą mailową instrukcja logowania na platformę Moodle ORE (https://moodle.ore.pl).
 • Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 28.10.2022 r. do godz. 15.00 e-mail z informacją o wyniku rekrutacji. Przewidziana liczba uczestników kursu to minimum 50 osób.

02.11.2022 - 17.11.2022
Nieaktywny