Szczegóły szkolenia
Przygotowanie do roku szkolnego 2022/2023. Nowe rozwiązania prawne i ich implikacje praktyczne
Przygotowanie do roku szkolnego 2022/2023. Nowe rozwiązania prawne i ich implikacje praktyczne

Zarządzanie w szkole i placówce

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Szkolenie

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

  • 17 sierpnia 2022 r.
  • 18 sierpnia 2022 r.
  • 22 sierpnia 2022 r.
  • 24 sierpnia 2022 r.
  • 25 sierpnia 2022 r.
  • 26 sierpnia 2022 r.
  • 30 sierpnia 2022 r.


Szkolenie w każdym w terminów będzie trwało w godzinach 9.00-14.00 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych

Cel ogólny:

- wsparcie dyrektorów szkół/placówek w organizacji i realizacji zadań związanych
z zakończeniem mijającego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;

- doskonalenie kompetencji dyrektora w zakresie praktycznej realizacji i dokumentowania określonych prawem stałych i nowych zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem kierowanej przez nich jednostki na przełomie lat szkolnych – zakończenie starego i rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Uczestnik szkolenia:

- zna obowiązujący stan prawny dotyczący przepisów prawa w zakresie realizacji zadań szkoły lub placówki,

- wie, jakie akty prawa są aktualnie na etapie procedowania w celu wprowadzenia ich do obowiązującego porządku prawnego w zakresie funkcjonowania szkoły lub placówki w poszczególnych obszarach jej pracy,

- zna dokumenty jakie są wymagane przepisami prawa w różnych aspektach pracy szkoły lub placówki,

- potrafi prawidłowo modyfikować i konstruować dokumenty szkolne zgodne z obowiązującym prawem oraz kierunkami polityki oświatowej państwa,

- ma świadomość wpływu jakości podejmowanych przez siebie decyzji na sprawne funkcjonowanie szkoły lub placówki w obszarze tworzenia dokumentacji obowiązującej w kierowanej przez niego jednostce oświatowej.


Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.Szkolenie on-line

Piotr Matuszak, 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób wstępnie zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniem. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8.45. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


30.08.2022
Nieaktywny

26.08.2022
Nieaktywny

25.08.2022
Nieaktywny

24.08.2022
Nieaktywny

22.08.2022
Nieaktywny

18.08.2022
Nieaktywny

17.08.2022
Nieaktywny