Szczegóły szkolenia
Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka Edycja V
Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka Edycja V

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

nauczyciele, pracownicy MOW, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy MOS, pracownicy bibliotek pedagogicznych, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Kurs e-learningowy

Cel główny: podnoszenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

Cele szczegółowe:

  1. dostarczenie informacji dotyczących dręczenia;
  2. pogłębienie wiedzy o rodzajach ról przyjmowanych przez uczniów w sytuacji bullyingu;
  3. dostarczenie informacji dotyczących reakcji świadków w sytuacji dręczenia;
  4. dostarczenie informacji dotyczących agresji i przemocy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  5. zapoznanie z czynnikami, które sprzyjają reagowaniu w sytuacji przemocy rówieśniczej;
  6. zapoznanie z działaniami i ćwiczeniami dla osób pracujących  z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  7. zapoznanie ze sposobami kształtowania poczucia odpowiedzialności za relacje rówieśnicze.


platforma Moodle

Anna Powązka, anna.powazka@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 06

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Kurs trwa w dniach 16.08.2022 do 16.09.2022
Nieaktywny