Szczegóły szkolenia
Efektywna praca w klasie zróżnicowanej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów cudzoziemskich
Efektywna praca w klasie zróżnicowanej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów cudzoziemskich

Specjalne potrzeby edukacyjne

WSPE

przedstawiciele szkół i placówek, przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele bibliotek pedagogicznych

celowany

webinarium

Cele szkolenia:

  • doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, w tym z uczniami cudzoziemskimi;
  • poszerzenie wiedzy uczestników na temat wielokulturowości w polskiej szkole;
  • poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów cudzoziemskich.


Platforma ORE

Wioletta Jaskólska, wioletta.jaskolska@ore.edu.pl

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.


22.08.2022
Nieaktywny