Szczegóły szkolenia
Twórcze metody w resocjalizacji i socjoterapii jako sposób rozwijania prospołecznych postaw i zachowań oraz zaangażowania społecznego młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanej społecznie
Twórcze metody w resocjalizacji i socjoterapii jako sposób rozwijania prospołecznych postaw i zachowań oraz zaangażowania społecznego młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanej społecznie

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szkolenie adresowane jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), pracowników PDN i PPP. O przyjęciu decyduje wypełnienie formularza rejestracyjnego, kolejność i proporcjonalność zgłoszeń.

webinarium

Szkolenie w wymiarze 12 godzin dydaktycznych (2 dni), prowadzone w formie on-line na platformie Click Meeting, adresowane do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), pracowników PDN i PPP. 

Cele szkolenia:

 • zapoznanie z teoretycznymi podstawami koncepcji twórczej resocjalizacji;
 • poszerzenie wiedzy w zakresie twórczych metod resocjalizacji nieletnich;
 • wymiana doświadczeń między placówkami MOW/MOS w zakresie wykorzystywania twórczych metod w procesie resocjalizacji nieletnich;
 • poznanie metod motywujących wychowanków do przejawiania aktywności twórczej;
 • zapoznanie z efektami pracy jakie dają twórcze metody resocjalizacji w okresie adolescencji.

Treści szkolenia obejmuja następujące zagadnienia:

 1. Teoretyczne i metodyczne podstawy twórczej resocjalizacji. Od teorii do praktyki wychowawczej.
 2. Dobre praktyki w zakresie wykorzystywania twórczych metod resocjalizacji podczas pracy z wychowankami MOW/MOS.
 3. Koncepcja twórczej resocjalizacji a tradycyjne sposoby rozumienia istoty resocjalizacji
 4. Metody wykorzystywane w twórczej resocjalizacji nieletnich.
 5. Techniki i projekty dramowe w twórczej resocjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem technik arteterapeutycznych, dramaterapeutycznych i elementów treningu umiejętności społecznych.
 6. Od pomysłu do realizacji zajęć z elementami twórczej resocjalizacji.
 7. Sposoby motywowania wychowanków do aktywności twórczej.
 8. Omówienie przykładowego autorskiego warsztatu dla młodzieży wykorzystującego techniki twórczej resocjalizacji.

 


 

 Platforma Click Meeting

Mirosław Mielczarek, e-mail: miroslaw.mielczarek@ore.edu.pl tel. 22 570 83 14

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie! Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji, tj. w dniu 04.08.2022.

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line, nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Szkolenie jest bezpłatne.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz faktem, że osoby otrzymujące potwierdzenie o zakwalifikowaniu zyskują automatycznie status "uczestnika szkolenia" (nie będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie), bardzo proszę o przemyślane zgłoszenia!

*Proszę, także o weryfikację czy miejsce zatrudnienia, deklarowane podczas rejestracji na stronie szkolenia.ore.edu.pl, odpowiada kryteriom dotyczącym adresatów formy doskonalenia. 

 

 


08.08.2022 - 09.08.2022
Rekrutacja dostępna w terminie 27.07-3.08.2022