Szczegóły szkolenia
Diagnoza funkcjonalna w pracy specjalisty – teoria i wskazania praktyczne.
Diagnoza funkcjonalna w pracy specjalisty – teoria i wskazania praktyczne.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych

webinarium

Webinarium zostanie przeprowadzone na platformie: www.e-kursy.ore.edu.pl w dniach: 14 lipca oraz 23 sierpnia w godzianch 8.30 - 15.30

Każde webinarium będzie obejmowało 8 godz. dydaktycznych zajęć o charakterze wykładowo-warsztatowym i jego celem będzie zapoznanie uczestników z następującymi obszarami tematycznymi z zakresu diagnozy funkcjonalnej:
  1. Diagnoza funkcjonalna i jej wielowymiarowość – dziecko/uczeń/rodzic/środowisko.
  2. Współpraca międzyinstytucjonalna w procesie diagnostycznym.
  3. Od modelu medycznego do modelu biopsychospołecznego.
  4. Klasyfikacja ICF.
  5. Etapy oceny funkcjonalnej.
  6. Narzędzia wspierające ocenę funkcjonalną.

    Webianrium kierowane jest do pedagogów i psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Uczestnicy otrzymają podczas webinarium materiały merytoryczne, przygotowane przez Prowadzącą.

platforma e-kursy.ore.edu.pl

Artur Matejkowski, 22/570 83 40, artur.matejkowski@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu się do udziału w webinarium decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w webianrium otrzymają informację pocztą elektroniczną.  

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 


23.08.2022
Miejsca wyczerpane

14.07.2022
Nieaktywny