Szczegóły szkolenia
Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zespołami rozproszonymi.
Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zespołami rozproszonymi.

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

przedstawiciele JST

Szkolenie

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

19-20 lipca 2022 r.
oraz
28-29 lipca 2022 r.

Każde szkolenie będzie trwało 2 dni w godzinach 10.00-15.00 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
kadra jednostek samorządu terytorialnego.

Cel ogólny: doskonalenie kompetencji pracowników samorządów w optymalizacji zarządzania zespołami rozproszonymi.

Cele szczegółowe:

• Ogólne wyzwania stojące przed zespołami rozproszonymi.

• Zasady zarządzania zespołami rozproszonymi.

• Proces zarządzania zespołami rozproszonymi: wyznaczanie celów, planowanie działań, monitorowanie działań, podsumowanie realizacji działań.

• Ogólne zasady komunikacji w zespołach rozproszonych.

• Dbanie o spójność zespołu rozproszonego.

• Dbanie o motywacje w zespole rozproszonym.

• Aplikacje i narzędzia do pracy umożliwiające pracę zespołowi rozproszonemu: Asana, Trello, Slack, Nozbe, Zoom, Skype dla biznesu, Goggle doc., Signal, MS Teams.

• Dobre praktyki w pracy zespołów rozproszonych.

Treści szkolenia

Dzień 1:

1. Pięć kryteriów sukcesu w pracy zespołu według Patryka Lencioniego.

2. Omówienie ogólnych zasad zarządzania zespołami rozproszonymi.

3. Wyznaczanie celów i zadań:

• różnice pomiędzy celami a zadaniami,

• zasada smart jako podstawowa strategia do wyznaczania celów.

4. Planowanie pracy zespołu rozproszonego:

• zasady planowania pracy,

• dobre praktyki w planowaniu pracy,

• narzędzia do planowania zdalnego: Slack, Assana, Trello, Nozbe,

• techniki pomocne w planowaniu zadań.

5. Monitoring realizacji celów i zadań.

6. Podsumowanie realizacji zadań i celów – zasady i dobre praktyki.

 

Dzień 2:

1. Komunikacja w zespole rozproszonym:

• zasady skutecznej komunikacji,

• zasady prowadzenia spotkań zdalnych,

• przeszkody w komunikacji zespołów rozproszonych i sposoby radzenia sobie z nimi,

• narzędzia do komunikacji zdalnej – Zoom, MS Teams, Skype dla biznesu,

• narzędzia skutecznej komunikacji werbalnej – aktywne słuchanie, parfraza, klaryfikacja, podsumowanie,

• feedback jako podstawowe narzędzie komunikacji.

2. Dbanie o spójność zespołu rozproszonego:

• co czyni zespół zespołem?

• przeszkody w rozwoju zespołu rozproszonego – jak sobie z nimi radzić, gdy wystąpią, co robić, aby przeciwdziałać ich wystąpieniu.

3. Motywacja członków zespołu rozproszonego:

• rodzaje motywacji,

• sposoby zwiększające motywację członków zespołu.

4. Dobre praktyki funkcjonowania zespołów rozproszonych

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.


Materiał do szkolenia:

Moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zespołami rozproszonymi.

znajduję sie pod linkiem:

https://www.ore.edu.pl/2021/05/wsparcie-dla-kadry-jst-w-i-po-pandemii-covid-19/


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniami.
Szkolenie rozpoczyna się o godz. 10:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 9:45.

Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami