Szczegóły szkolenia
Znaczenie panowania Jagiellonów dla dziejów Polski. Webinarium w 450. rocznicę śmierci króla Zygmunta II Augusta
Znaczenie panowania Jagiellonów dla dziejów Polski. Webinarium w 450. rocznicę śmierci króla Zygmunta II Augusta

Edukacja historyczna i obywatelska

Ośrodek Rozwoju Edukacji

doradcy metodyczni, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele konsultanci

24.06-08.07.2022

webinarium

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza wszystkich nauczycieli historii i wos do udziału w webinarium poświęconym Jagiellonom i tradycjom jagiellońskim, organizowanym przez ORE w związku z 450. rocznicą śmierci ostatniego Jagiellona na tronie polskim, Zygmunta Augusta.

Celem szkolenia jest pokazanie długofalowych skutków panowania Jagiellonów, w tym także tych, które odczuwane są do dnia dzisiejszego. Wybitni uczeni z najlepszych polskich uczelni przedstawią panoramę najważniejszych zagadnień mieszczących się w szeroko pojętym problemie ideowego, kulturowego i politycznego wpływu epoki jagiellońskiej na dzieje i kulturę polską w kolejnych wiekach. Edukatorzy związani z ORE i innymi ośrodkami przedstawią zaś kilka propozycji praktycznych na lekcje i zajęcia pozalekcyjne związane z tytułowym zagadnieniem. Webinarium stanowi także pewien pretekst do poruszenia zagadnienia komunikacji interpersonalnej na lekcjach historii, które będzie poruszone w specjalnym miejscu.

Szkolenie ma formę webinarium. Odbędzie się w dniach 20-21 lipca br. w formie zdalnej. Link do spotkania zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom z tygodniowym wyprzedzeniem.

Szczegółowy program znajduje się w załączniku do pobrania.

Na zgłoszenia czekamy do 8 lipca br. lub do wyczerpania dostępnych miejsc.

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE. Wszelkie pytania odnośnie wydarzenia prosimy kierować na adres: michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl

Zapraszamy do uczestnictwa!online

michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl

1. Szkolenie będzie miało online na platwormie wskazanej przez Organizatora w mailu przesłanym do zarejestrowanych uczestników.

2. Szkolenie jest bezpłatne.

4. Link do spotkania zostanie przesłany uczestnikom na tydzień przed szkoleniem.

5. Po zakończeniu szkolenia możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia, potwierdzającego udział.


20.07.2022 - 21.07.2022
Nieaktywny