Szczegóły szkolenia
Szanse i zagrożenia w sieci: czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi i zasobów cyfrowych
Szanse i zagrożenia w sieci: czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi i zasobów cyfrowych

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek pedagogicznych

Szkolenie adresowane jest do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) i bibliotek pedagogicznych (BP). O przyjęciu decyduje wypełnienie formularza rejestracyjnego, kolejność i proporcjonalność zgłoszeń.

webinarium

Szkolenie w dwóch edycjach, po 16 godzin dydaktycznych (2 dni) prowadzone w formie online na platformie ZOOM, adresowane do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz bibliotek pedagogicznych (BP).

Cele szkolenia

 1. Poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń i przemocy w sieci - ich przejawów, mechanizmów oraz form;
 2. Wsparcie metodyczne w zakresie rozpoznawania, reagowania oraz zapobiegania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży
 3. Poszerzenie wiedzy na temat prawnych aspektów cyberprzemocy;
 4. Zapoznanie z narzędziami pomocnymi w prowadzeniu edukacji związanej z tematyką cyberprzemocy;
 5. Poznanie czynników chroniących i czynników ryzyka;
 6. Poznanie sposobów profilaktyki i interwencji w przypadku cyberprzemocy.

Treści szkolenia obejmuja następujące zagadnienia:

 1. Informacje o aktywności dzieci i młodzieży w Internecie. 
 2. Stream, patostream, wirtualne usługi seksualne, uzależnienia behawioralne.
 3. Rozpoznawanie i Przeciwdziałanie Cyberprzemocy – aspekty prawne i psychologiczne.
 4. Profilaktyka, prewencja, interwencja.
 5. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka. 

 Terminy do wyboru:
27-28 czerwca 2022 r.
29-30 czerwca 2022 r.

 Platforma ZOOM

Marta Paluch e-mail: marta.paluch@ore.edu.pl tel. 22 570 83 21

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie! Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji, tj. w dniu 24.06.2022.

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line, nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Szkolenie jest bezpłatne.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz faktem, że osoby otrzymujące potwierdzenie o zakwalifikowaniu zyskują automatycznie status "uczestnika szkolenia" (nie będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie), bardzo proszę o przemyślane zgłoszenia!

*Proszę, także o weryfikację czy miejsce zatrudnienia, deklarowane podczas rejestracji na stronie szkolenia.ore.edu.pl, odpowiada kryteriom dotyczącym adresatów formy doskonalenia. 

 

 


29.06.2022 - 30.06.2022
Nieaktywny

27.06.2022 - 28.06.2022
Nieaktywny