Szczegóły szkolenia
Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli szkół podstawowych z wykorzystaniem narzędzi TIK
Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli szkół podstawowych z wykorzystaniem narzędzi TIK

Kompetencje kluczowe

WRKK

kadra kierownicza, nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Kadra zarządzająca szkół, nauczyciele szkół podstawowych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

Szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, nauczycieli szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz pracowników ośrodków doskonalenia.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych rozwiązań dydaktycznych, wspierających nauczycieli w doskonaleniu kompetencji metodycznych ukierunkowanych na efektywną realizację celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kierunków polityki oświatowej państwa, z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych warsztatów prowadzonych online na platformie ClickMeeting Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Moduł I - Aktywizujące metody nauczania oraz aktywne wykorzystanie TIK w pracy dydaktycznej.
15.06.2022 r, godz. 17.00-20.30 - 4 godzinny warsztat online:

1. Aktywizujące metody nauczania kształtujące samodzielność i kreatywność uczniów oraz rozwijające kompetencje kluczowe.

a. Wprowadzenie
b. Przykłady metod aktywizujących  -  charakterystyka, wady i zalety, wybrane narzędzia.

2. Aktywne wykorzystanie TIK w pracy dydaktycznej oraz w komunikacji z nauczycielami, rodzicami i uczniami.

a. Przykłady narzędzi cyfrowych do prowadzenia interaktywnych lekcji angażujących uczniów;

b. Przykłady narzędzi pomocnych w  procesie integracji uczniów z Ukrainy w polskiej szkole;

c. Tworzenie własnych materiałów dla nauczyciela w oparciu o interaktywne formy prezentacji.


Moduł II - Wykorzystanie technologii informatycznych – wyzwania dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

22.06.2022 r, godz. 17.00-20.30 - 4 godzinny warsztat online:

1. Rodzice w świecie technologii – jak wspierać rodziców w świadomym i bezpiecznym korzystaniu z urządzeń cyfrowych; przykłady dobrych praktyk.

2. Cyfrowe obywatelstwo – budowanie aktywnego społeczeństwa w świecie cyfrowym, osadzonego na fundamentalnych wartościach; założenia, przykłady realizacji.

Zaliczenie szkolenia na podstawie udziału w warsztatach.

 

 

 

 warsztaty na ClickMeeting

Anna Kasperska-Gochna - anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl

Szkolenie poprowadzi pani Marta Florkiewicz - Borkowska - nauczycielka języka niemieckiego, zajęć technicznych i artystycznych. Trenerka i autorka licznych szkoleń i artykułów dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji oraz zasobów edukacyjnych. Autorka scenariuszy lekcji, szkoleń i artykułów na temat innowacyjnych metod nauczania i wykorzystywania technologii w procesie nauczania i uczenia się. Nauczyciel Roku 2017.
Kryteria naboru
 
  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń


Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wraz z hasłem dostępu do platformy e-learningowej.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

15.06.2022 - 22.06.2022
Nieaktywny