Szczegóły szkolenia
Egzamin maturalny - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023
Egzamin maturalny - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023

Doskonalenie nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci

Kurs e-learningowy

Szkolenie e-learningowe w formule blended dedykowane jest nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym, pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA BARDZO DUŻE ZAINTERESOWANIE NINIEJSZĄ FORMĄ DOSKONALENIA PLANUJEMY POWTÓRZYĆ SZKOLENIE POD KONIEC WRZEŚNIA 2022 r


Szkolenie z każdego przedmiotu może zaczynać się w innym terminie, prosimy o uważne zapisywanie się i zwracanie uwagi, jakiego przedmiotu dotyczy. Oprócz części samokształceniowej na platformie Moodle (ok. 4 godzin), z każdego przedmiotu odbędzie się również spotkanie w czasie rzeczywistym. Terminy rozpoczęcia poszczególnych szkoleń i spotkań online mogą ulec zmianie:

PRZEDMIOT

TERMIN WARSZTATU

DOSTĘPNOŚĆ MATERIAŁÓW NA PLATFORMIE MOODLE

język polski

22.06.2022 (środa)


15:00 - 17:30 

(w tym 15 minut przerwy)

od 20 czerwca

matematyka

30.06.2022 (czwartek)


14:00-16:30 

(w tym 15 minut przerwy)

od 28 czerwca

język angielski


27.06.2022 (poniedziałek)


15:00 - 17:30 

(w tym 15 minut przerwy)

od 22 czerwca

biologia

13.06.2022 (poniedziałek)


11:00 - 13:30 

(w tym 15 minut przerwy)

od 20 czerwca

historia

01.07.2022 (piątek) 


13:00-15:30 

(w tym 15 minut przerwy) 

od 20 czerwca

 

 

Uczestnicy:

  • poznają zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
  • dowiedzą się jakie są zasady wdrażania ww. zmian
  • będą potrafili zrealizować szkolenia kaskadowe w swoich placówkach
  • nauczyciele przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego uzyskają wiedzę na temat wiadomości i umiejętności wymaganych w standardach egzaminacyjnych.

Zagadnienia (moduły) tematyczne / liczba godzin:

  1. Prezentacja zmian wymagań ogólnych i szczegółowych
  2. Analiza porównawcza arkuszy w dotychczasowej i w nowej formule wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych
  3. Praktyczne przykłady dostosowania nauczania w celu wdrożenia nowych wymagań oraz propozycja modelu pracy z uczniami

 

 

7


platforma Moodle, Teamsy

Anna Susek starsza specjalistka ds. języków romańskich, tel: (22) 345 37 75, wew: 405, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl


Kryteria naboru
:

Rejestracja na platformie ORE i kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji. Zaświadczenie potwierdzające udział w formie doskonalenia otrzymają osoby, które wezmą udział w całej formie doskonalenia: części e-learningowej oraz w spotkaniu w czasie rzeczywistym. Zaświadczenia będą dostępne w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia (30 czerwca).
Szkolenie  jest bezpłatne.


28.06.2022 - 30.06.2022 (online)
Nieaktywny

25.06.2022 - 30.06.2022 (online)
Nieaktywny

20.06.2022 - 30.06.2022 (online)
Nieaktywny

20.06.2022 - 30.06.2022 (online)
Nieaktywny

13.06.2022 - 30.06.2022 (online)
Nieaktywny