Szczegóły szkolenia
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ. Konferencja dla nauczycieli
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ. Konferencja dla nauczycieli

Wdrożenie podstawy programowej

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

kadra kierownicza, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, doradcy metodyczni placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie przedmiotów humanistycznych, Nauczyciele konsultanci WOS, Doradcy metodyczni historii, Nauczyciele konsultanci historii

300

Konferencja

Szanowni Państwo, 
w związku z wprowadzeniem od roku szkolnego 2022/2023 przedmiotu historia i teraźniejszość, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli historii oraz wiedzy o społeczeństwie do wzięcia udziału w konferencji plenerowej, organizowanej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (Warszawa, ul. Rakowiecka 37). Podczas konferencji prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, wskaże na istotę nauczania historii Polski, natomiast historycy i twórcy podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość scharakteryzują koncepcję oraz metodykę nauczania nowego przedmiotu. 

Za organizację konferencji odpowiada Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE, współorganizatorem jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy marcin.karkut@ore.edu.pl lub michal.filus@ore.edu.pl


Program konferencji: Program konferencji.pdf

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Marcin Karkut: +48 22 345 37 56, marcin.karkut@ore.edu.pl lub Michał Filus: +48 22 345 37 83, michal.filus@ore.edu.pl

1. Szkolenie będzie miało miejsce na dziedzińcu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. 

2. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość bezpłatnego zwiedzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w grupach, po zakończeniu szkolenia).

3. Szkolenie jest bezpłatne.

4. Koszty dojazdu na konferencję pokrywa uczestnik szkolenia. 

5. Po zakończeniu konferencji możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia, potwierdzającego udział w szkoleniu.


14.06.2022 (Warszawa)
Nieaktywny