Szczegóły szkolenia
Edukacja zdrowotna w szkole. Edycja III
Edukacja zdrowotna w szkole. Edycja III

Promocja zdrowia

Wydział Wychowania i Profilaktyki / Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole

nauczyciele wychowania fizycznego, nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej, dyrektorzy szkół i specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej, z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów.

Kurs e-learningowy

Cele szkolenia:
1. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród młodzieży,  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.
2. Zwiększenie wiedzy uczestników kursu w zakresie możliwości ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.



Platforma Moodle

Bożena Jodczyk, bozena.jodczyk@ore.edu.pl,

Udział w szkoleniu jest bezpłatny
Uwaga! Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.


18.07.-12.08.2022
Nieaktywny