Szczegóły szkolenia
Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej)
Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej)

Edukacja wczesnoszkolna

Ośrodek Rozwoju Edukacji

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele języków obcych

Kurs e-learningowy

Szkolenie e-learningowe w formule blended dedykowane jest pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli zainteresowanym doskonaleniem warsztatu pracy nauczycieli języków obcych oraz rozwijaniem kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zdalnego nauczania języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz nauczycielom języków obcych zainteresowanym doskonaleniem swojego warsztatu pracy i pracującym z uczniami w klasach I-III.

Szkolenie rozpocznie się 1 czerwca a zakończy 13 czerwca 2022 roku.


Uczestnicy:

- rozwiną kompetencje merytoryczne w zakresie teoretycznych założeń dotyczących dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym w kontekście wymagań podstawy programowej, uwzględniając sposoby rozwijania u uczniów zainteresowania nauką języka oraz holistyczny rozwój uczniów

- udoskonalą warsztat pracy w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji cyfrowych podczas nauczania zdalnego i wspierającej ten proces komunikacji z rodzicami uczniów

- dowiedzą się jakie są  różnice w planowaniu zajęć/lekcji prowadzonych stacjonarnie i zdalnie,  z uwzględnieniem roli nauczyciela

- zdobędą zdolność kształtowania poszczególnych sprawności językowych zintegrowanych z edukacją wczesnoszkolną oraz wprowadzania uczniów do procesu uczenia się przez całe życie

- nabędą umiejętności związane z organizacją pracy zdalnej z uczniem na etapie wczesnoszkolnym

- poznają metody i techniki pracy oraz przykłady praktycznego zastosowania i wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu języków obcych

- przyswoją wiedzę niezbędną do opracowania scenariuszy zajęć językowych prowadzonych zdalnie z uczniami na etapie wczesnoszkolnym.


Zagadnienia (moduły) tematyczne/liczba godzin:

  1. Nauczanie języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym

 

4

  1. Organizacja nauczania języka obcego na etapie wczesnoszkolnym

4

 

  1. Dobre praktyki w nauczaniu języków obcych na etapie wczesnoszkolnym

4

  1. Omówienie technik, metod i narzędzi TIK w nauczaniu stacjonarnym oraz zdalnym - prezentacja praktycznych rozwiązań dydaktycznych
    (warsztat w czasie rzeczywistym)

3

  1. Podsumowanie kursu i wymiana doświadczeń dotyczących  „dobrych praktyk” i szkolenia
    (warsztat w czasie rzeczywistym)

3platforma Moodle

Anna Susek starsza specjalistka ds. języków romańskich, tel: (22) 345 37 75, wew: 405, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl


Kryteria naboru
:

Rejestracja na platformie ORE i kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji.
Szkolenie  jest bezpłatne. Zaświadczenia do pobrania udostępnione zostaną na platformie SZKOLENIA najpóźniej po 14 dniach roboczych od zakończenia szkolenia. Instrukcję pobierania prześlemy mailem wyłącznie uprawnionym uczestnikom.


01.06.2022 - 13.06.2022 (online)
Nieaktywny