Szczegóły szkolenia
Modele pracy doradczej w Polsce i Europie - dobre praktyki
Modele pracy doradczej w Polsce i Europie - dobre praktyki

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych, doradcy metodyczni zajmujący się kształceniem zawodowym

Do dnia 12.06.2022 r. O przyjęciu na konferencję dla uczestników spełniających warunki rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc podstawowych: 200

Konferencja

Konferencja online adresowana jest w pierwszej kolejności do doradców zawodowych, w tym szkolnych doradców zawodowych, a następnie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych oraz koordynatorów ds. kształcenia zawodowego.


Cele konferencji:

1. Zapoznanie uczestników z rozwiązaniami systemowymi i praktykami w zakresie doradztwa zawodowego w Polsce i Europie.
2. Przedstawienie działań podejmowanych w różnych sektorach i przy dostępnych zasobach na rzecz doradztwa zawodowego.


Konferencja odbędzie się 15 czerwca 2022 r. w godz. 9.00 - 14.30. Jest organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Program poniżej:
Program konferencji.pdf


online - platforma e-learningowa ZOOM

Marta Koch-Kozioł, tel. 22 345 37 13, marta.koch-koziol@ore.edu.pl, Justyna Kądziela, tel. 22 345 37 69, justyna.kadziela@ore.edu.pl

Aby wziąć udział w rekrutacji na konferencję, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
  • Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza online.
  • Początek rejestracji: 02.06.2022 r., zakończenie rejestracji: 12.06.2022 r.

Uczestnicy konferencji zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

  • doradcy zawodowi, w tym szkolni doradcy zawodowi (w pierwszej kolejności);
  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli;
  • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • pracownicy bibliotek pedagogicznych;
  • koordynatorzy ds. kształcenia zawodowego.
  • O zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje również kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję.

Osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji w dniu 13.06.2022 r.
 


15.06.2022 (online)
Nieaktywny