Szczegóły szkolenia
Sieci i media społecznościowe oraz podcasty i prasa elektroniczna na lekcjach języka francuskiego
Sieci i media społecznościowe oraz podcasty i prasa elektroniczna na lekcjach języka francuskiego

Języki obce

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze oraz Instytut Francuski w Polsce

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, Czynni zawodowo nauczyciele języka francuskiego pracujący w placówkach systemu edukacji, metodycy i konsultanci

Szkolenie

Na szkolenie „Sieci i media społecznościowe oraz podcasty i prasa elektroniczna na lekcjach języka francuskiego" serdecznie zapraszamy czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka francuskiego.

Uczestnicy szkolenia

  • dowiedzą się jakie są możliwości wykorzystania sieci społecznościowych na lekcjach języka francuskiego i przygotują własne ćwiczenia i aktywności dla uczniów

  • poznają różne media społecznościowe i techniki adaptowania ich do pracy w szkole

  • na podstawie fragmentów podcastów przygotują własne nagrania - poznają narzędzia umożliwiające montaż nagrań dźwiękowych

  • nauczą się jak wykorzystać prasę elektroniczną w realizacji projektów i będą potrafili stworzyć własne e-czasopismo.

Data rozpoczęcia: 30.05.2022, o 16:00

Data zakończenia: 14.06.2022, o 18:00platforma online

Anna Susek, starsza specjalistka ds. języków romańskich Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze, tel: (22) 345 37 75, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl


Kryteria I kolejność naboru:

  • adresat: czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji, w publicznych placówkach,  doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci i nauczyciele języka francuskiego 
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie, lub nie, otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji.

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w webinarium dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uprawnione otrzymają pocztą elektroniczną informację z instrukcją pobierania.

 

 


30.05.2022 - 14.06.2022 (online)
Nieaktywny