Szczegóły szkolenia
Szkolenia dla pracowników PPP-3-Edukacja Włączająca
Szkolenia dla pracowników PPP-3-Edukacja Włączająca

Edukacja włączająca

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi – Zespół projektu Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa

pedagodzy, psycholodzy, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych

webinarium

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. O zakwalifikowaniu się do udziału decyduje spełnienie warunku zatrudnienia w poradni oraz kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenie dla pracowników poradni psychologicvzno-pedagogicznych, realizowane w ramach projektu pn. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - opracowanie modelu szkolenia i doradztwa.

Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z organizacją i realizacją edukacji włączającej. Całość szkolenia, o łącznej liczbie 45 godzin, realizowana będzie on-line z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) w trzech zjazdach, za pośrednictwem platformy ZOOM. Zakres tematyczny szkolenia przedstawia się następująco:

 1. Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich uczniów
 2. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia
 3. Praca z klasą zróżnicowaną pod względem potrzeb edukacyjnych uczniów – moduł ogólny: uwzględniający zasady UDL (universal design for learning)
 4. Praca z klasą zróżnicowaną pod względem potrzeb edukacyjnych uczniów – moduł szczegółowy
 5. Współpraca pracowników PPP z pracownikami innych resortów i instytucji oraz rodzicami osób uczących się – obszary i zakresy odpowiedzialności.
 6. Narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w procesie oceny funkcjonalnej przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 7. Wsparcie rozwoju zawodowego pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w aspekcie prawnym, finansowym i kompetencyjnym

Terminy spotkań on-line dla dwóch grup szkoleniowych:

GRUPA 1:

 • I zjazd

19 maja 2022 (czwartek): 15.30-18.45

20 maja 2022 (piątek): 15.30-18.45

21 maja 2022 (sobota): 9.00-14.55

 • II zjazd

26 maja 2022(czwartek): 15.30-18.45

27 maja 2022 (piątek): 15.30-18.45

28 maja 2022 (sobota): 9.00-14.55

 • III zjazd

2 czerwca 2022 (czwartek): 15.30-18.45

3 czerwca 2022 (piątek): 15.30-18.45

4 czerwca 2022 (sobota): 9.00-14.55

 

GRUPA 2:

 • I zjazd

9 czerwca 2022 (czwartek): 15.30-18.45

10 czerwca 2022 (piątek): 15.30-18.45

11 czerwca 2022 (sobota): 9.00-14.55

 • II zjazd

14 czerwca 2022 (wtorek): 15.30-18.45

17 czerwca 2022 (piątek): 15.30-18.45

18 czerwca 2022 (sobota): 9.00-14.55

 • III zjazd

23 czerwca 2022 (czwartek): 15.30-18.45

24 czerwca 2022 (piątek): 15.30-18.45

25 czerwca 2022 (sobota): 9.00-14.55

 

Podczas rekrutacji wymagane jest wyrażenie zgody na nagrywanie. Nagrania ze szkoleń nie będą upubliczniane. Nagranie będzie udostępnione wyłącznie osobom upoważnionym do monitorowania, ewaluowania, kontroli ww. projektu w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania zadań przez realizatora projektu, a w szczególności potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, prawidłowości udzielonego wsparcia. Brak wyrażenia ww. zgody (poprzez zaznaczenie opcji „nie” w formularzu rejestracyjnym), a jednoczesne zalogowanie się na spotkanie on-line, będzie traktowane jednoznacznie jako wyrażenie tej zgody.

Warunkiem koniecznym udziału w szkoleniu jest wypełnienie, podpisanie załączonego Oświadczenia uczestnika projektu oraz odesłanie go na adres:

ORE

Al. Ujazdowskie 28

00-478 Warszawa,
z dopiskiem: WDPP Szkolenia – Oświadczenie PPP

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi uczestnikami.


Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia/webinarium materiały merytoryczne, przygotowane przez osoby prowadzące.
Oświadczenie Uczestnika .pdf

platforma www.zpe.gov.pl

Katarzyna Nowakowska, 22/570 83 59, katarzyna.nowakowska@ore.edu.pl

Szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie: http://zpe.gov.pl/ i będzie obejmowało 45 godz. dydaktycznych zajęć o charakterze wykładowo-warsztatowym.

Proszę nie zakładać kont na ww. platfomie. Zostaną one założone Państwu przez ORE (i nadane tym samym uprawnienia) i tylko za pomocą tych loginów możliwe bedzie wejście na platformę.