Szczegóły szkolenia
Szkoła – Rodzinie. Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny. XII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie dla nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół, samorządowców, kuratorów, wizytatorów.
Szkoła – Rodzinie. Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny. XII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie dla nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół, samorządowców, kuratorów, wizytatorów.

Wychowanie i profilaktyka

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,,WOM" w Częstochowie

nauczyciele Wychowania do Życia w Rodzinie, wychowawcy, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, przedstawiciele JST, kuratoria oświaty, wizytatorzy kuratorium oświaty

250

Konferencja

Szanowni Państwo, Dyrektor Ośrodeka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XII Ogólnopolskim Kongresie Wychowania do Życia w Rodzinie w Sulejówku. Zaproszenie kierujemy do nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, wychowawców, dyrektorów szkół, kuratorów, wizytatorów oraz samorządowców zainteresowanych edukacją w zakresie wspierania wychowawczej funkcji rodziny. Za organizację szkolenia odpowiada Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, prof. Przemysława Czarnka.

PROGRAM KONGRESU

17 maja 2022 r., Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aleja Józefa Piłsudskiego 29
9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.10 Otwarcie Kongresu
10.10 – 10.30

Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki, Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, prof. KUL

10.30 - 11.00

Postawy młodzieży wobec małżeństwa i rodziny. Diagnoza sytuacji i propozycje działań

dr hab. Tomasz Biernat, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

11.00 - 11.30

Potrzeba wychowania prorodzinnego w nauczaniu szkolnym

dr Aleksandra Aszkiełowicz, prorektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, doradca rodzinny

11.30 – 12.00

Trudne tematy wyzwaniem dla nauczycieli WDŻ

Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, psycholog, wiceprezes Instytutu ,,Ona i On”

12.00—12.30 Przerwa kawowa
12.30 –12.50

Rola zajęć WDŻ w kształtowaniu postawy miłości i akceptacji dla człowieka

Marzena Machałek, Sekretarz Stanu MEiN, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego

12.50 –13.10

Znaczenie przygotowania i organizacji zajęć WDŻ w szkole dla skutecznej realizacji zawartych w nich celów

Jacek Banaś, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego MEiN

13.10- 13.30

Wychowanie do życia w rodzinie a program wychowawczo profilaktyczny

Wawrzyniec Kowalski, Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN

13.30- 13.50

Propozycje dotyczące prezentacji zajęć WDŻ rodzicom

Teresa Król, Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

13.50- 14.30 Prezentacja materiałów i pomocy dydaktycznych wspierających szkolne działania wychowawczo- profilaktyczne
14.30 -15.15

Wychowanie do życia w rodzinie- w trosce o dobro ucznia

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, dyrektora szkoły, wychowawcy, nauczyciela WDŻ, rodziców

15.15 Zakończenie Kongresu
15.20 Lunch
Wydarzenie transmitowane będzie za pośrednictwem strony Facebook Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aleja Józefa Piłsudskiego 29

Anna Powązka, tel. 22 345 37 83; kom. 696 421 371; anna.powazka@ore.edu.pl

1. Szkolenie jest bezpłatne i organizowane w trybie stacjonarnym.

2. Koszty dojazdu na konferencję pokrywa uczestnik szkolenia. 

3. Po zakończeniu konferencji możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia, potwierdzającego udział w szkoleniu.


17.05.2022
Nieaktywny