Szczegóły szkolenia
Wsparcie integracji językowej uczniów - uchodźców z Ukrainy (Supporting the linguistic integration of young refugees from Ukraine)
Wsparcie integracji językowej uczniów - uchodźców z Ukrainy (Supporting the linguistic integration of young refugees from Ukraine)

Wspieranie szkół i nauczycieli

WRKK we współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych

Brak adresatów

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizujący naukę w klasach z uczniami z Ukrainy, posługujący się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym zrozumienie treści webinarium (wydarzenie prowadzone w języku angielskim)

webinarium

Webinarium organizowane jest we współracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych i prowadzone będzie przez jego ekspertów, specjalizujących się w tematyce związanej z wspieraniem klas wielojęzycznych.
Spotkanie kierowane jest do nauczycieli pracujących w klasach, do których trafiają uczniowie uchodźcy z Ukrainy. Poruszone zostaną kwestie dotyczące zmian w uczeniu się i nauczaniu w związku z przyjęciem nowych uczniów, przedstawione zostaną propozycje realizacji kształcenia w klasach różnorodnych językowo w zakresie tworzenia przyjaznego dla uczniów środowiska oraz adaptacji materiałów dydaktycznych.


platforma e-learningowa ZOOM

Elżbieta Witkowska - elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Webinarium prowadzone będzie w języku angielkim - nie zapewniamy tłumaczenia na język polski lub ukraiński.
Osoby zarejestrowane na webinarium otrzymają link do platformy ZOOM, na której realizowane będzie niniejsze spotkanie.

Zaświadczenie dostępne będzie do samodzielnego pobrania i wydruku wyłącznie dla uczestników wydarzenia, którzy zarejestrowali się na platformie ore.szkolenia.

Limit uczestników wynosi 100 osób. Dla chętnych, którzy nie zdążą się zarejestrować na naszej platformie, organizator udostępni kanał na YouTube, gdzie będzie można obejrzeć webinarium.


12.05.2022
Nieaktywny