Szczegóły szkolenia
Zmiany w organizacji pracy szkół i przedszkoli związane z zapewnieniem przez JST kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami z Ukrainy – podstawy prawne, wyzwania i rozwiązania
Zmiany w organizacji pracy szkół i przedszkoli związane z zapewnieniem przez JST kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami z Ukrainy – podstawy prawne, wyzwania i rozwiązania

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

przedstawiciele JST

Szkolenie

Szkolenie odbędzie się w następujacych terminach:

6 maja 2022 r.
12 maja 2022 r.
18 maja 2022 r. - dwie grupy
19 maja 2022 r.
20 maja 2022 r.
25 maja 2022 r. - dwie grupy
1 czerwca 2022 r.

W każdym z terminów szkolenie będzie trwało w godzinach 9.00-14.15 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
kadra jednostek samorządu terytorialnego.

Cel ogólny:

Przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu zadań samorządu w zakresie form pomocy obywatelom Ukrainy związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami.

Po szkoleniu uczestnik:

  • zna rodzaje pomocy, jakie może podejmować samorząd terytorialny w celu zapewnienia odpowiednich warunków realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki na dziećmi i uczniami,
  • potrafi reagować na bieżące potrzeby zgłaszane przez podległe jednostki oświatowe w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom,
  • potrafi przygotować projekty podstawowych aktów prawnych niezbędnych do zapewnienia pomocy dzieciom z Ukrainy.


Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak 22 345 37 00 wew.333; piotr.matuszak@ore.edu.plZakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 1 dzień przed szkoleniem. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8:45. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


01.06.2022
Nieaktywny

25.05.2022
Nieaktywny

25.05.2022
Nieaktywny

20.05.2022
Nieaktywny

19.05.2022
Nieaktywny

18.05.2022
Nieaktywny

18.05.2022
Nieaktywny

12.05.2022
Nieaktywny

06.05.2022
Nieaktywny