Szczegóły szkolenia
Organizacja, planowanie i udzielanie wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w obliczu sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych - rola poradni, szkół i przedszkoli
Organizacja, planowanie i udzielanie wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w obliczu sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych - rola poradni, szkół i przedszkoli

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, psycholog szkolny, pedagodzy szkolni, pracownicy szkół (dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele), psycholodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznych

webinarium

Program webinarium:
  1. Zadania poradni psychologiczno – pedagogicznych w diagnozowaniu potrzeb środowiska lokalnego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.
  2. Zakres i formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, z uwzględnieniem wsparcia udzielanego rodzinom przybywającym z Ukrainy.
  3. Współpraca poradni psychologiczno – pedagogicznych ze szkołami i przedszkolami, w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia, dla uczniów i rodziców, w obliczu wojny i kryzysu humanitarnego.
  4. Wsparcie pracowników szkół i przedszkoli w formalnym i praktycznym organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i rodziców z Ukrainy.
  5. Podstawy prawne organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i uczniów przybywających z Ukrainy w oparciu o projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Odbiorcami webinarium będą specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół podstawowych i przedszkoli.

Celem webinarium będzie dostarczenie uczestnikom wiedzy, jak i przykładów dobrych praktyk oraz sprawdzonych procedur działania, którymi pracownicy systemu oświaty będą mogli inspirować się w trakcie własnej pracy zawodowej.

Webinarium będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, co pozwoli na: wyjaśnienie pojęć i definicji, zapoznanie z tematyką, moderowanie spotkań, opracowanie study case w zakresie poszczególnych rodzajów kryzysów, udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników, wyjaśnienie wątpliwości, pomoc w interpretacji treści merytorycznych podejmowanych podczas webinarium.


Materiały będą dostępne na platformie ekursy.ore.edu.pl zgodnie z podanym harmonogramem.

platforma google meet

Natalia Fryzowicz, natalia.fryzowicz@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu się do udziału w webinarium decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w webinarium otrzymają informację pocztą elektroniczną, nastepnego dnia od zamknięcia rejetracji wraz z linkiem do webinarium. Webianrium odbędzie się w godz. 10.00-15.00 

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 


23.05.2022
Nieaktywny