Szczegóły szkolenia
Autoewaluacja pracy nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
Autoewaluacja pracy nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

Doskonalenie nauczycieli

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, doradcy zawodowi ze szkół i placówek, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, Przedstawiciele kuratoriów oświaty

Początek rejestracji 27 maja 2022 r., godz. 8.00 - koniec rejestracji 12 czerwca 2022 r., godz. 23:59

Szkolenie

Cel szkolenia:
Rozwijanie umiejętności uczestnika szkolenia w obszarze autodiagnozy pracy własnej nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Przebieg szkolenia:
Szkolenie realizowane będzie metodą e-learningową w trybie asynchronicznym i będzie miało charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznawać się będą z proponowanymi w ramach szkolenia treściami oraz wykonywać ćwiczenia.
Osoby uczestniczące w szkoleniu mogą w wybranym dla siebie tempie i czasie realizować treści kształcenia i wykonywać zadania.

Treści kształcenia podzielono na moduły tematyczne:

 • podstawy prawne wskazujące na zasdność dokonywania samooceny,
 • obszary podlegające autoewaluacji,
 • metody i narzędzia autoewaluacji,
 • interpretacja wyników przerowadzonej autoewaluacji,
 • gromadzenie wiedzy o pracy własnej.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych, nauczycieli konsultantów, specjalistów w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych, doradców zawodowych w Placówkach Doskonalenia Nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników Kuratoriów Oświaty.

Kryteria naboru:

 • adekwatny adresat (określony wyżej),
 • prawidłowe wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
 • kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc: 150


Materiały będą dostępne na platformie https://moodle.ore.edu.pl/

platforma: moodle.ore.edu.pl

Aneta Skowrońska; aneta.skowronska@ore.edu.pl

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy:
 • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl oraz wypełnić formularz rejestracyjny,
 • nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza online,
 • początek rejestracji: 27.05.2022 r., zakończenie rejestracji: 12.06.2022 r.
Materiały szkoleniowe dostępne będą na platformie https://moodle.ore.edu.pl/, na której każdy uczestnik musi mieć założone konto.

14.06.2022 - 03.07.2022
Nieaktywny