Szczegóły szkolenia
„Bez barier- rola doradcy zawodowego w procesie przejścia ucznia z niepełnosprawnością pomiędzy etapami edukacyjnymi oraz przejścia z systemu edukacji na rynek pracy”
„Bez barier- rola doradcy zawodowego w procesie przejścia ucznia z niepełnosprawnością pomiędzy etapami edukacyjnymi oraz przejścia z systemu edukacji na rynek pracy”

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, przedstawiciele młodzieżowych ośrodków wychowawczych, przedstawiciele młodzieżowych ośrodków socjoterapii, przedstawiciele specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych

Do godziny 16.00 w dniu 21.04.2022 r. O przyjęciu na seminarium dla uczestników spełniających warunki rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc: 400.

Seminarium

Seminarium skierowane jest do doradców zawodowych, w tym doradców zawodowych z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych oraz koordynatorów ds. kształcenia zawodowego i koordynatorów ds. zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych.

Głównym celem seminarium jest podniesie kompetencji uczestników seminarium w zakresie organizacji doradztwa zawodowego dla uczniów z niepełnosprawnością, w tym wymiana dobrych praktyk.


Seminarium odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. w godz. 9.00 - 15.00 za pośrednictwem platformy edukacyjnej ZOOM. 

Program poniżej:
Program Seminarium.pdf


online - platforma e-learningowa ZOOM

Marta Koch-Kozioł, marta.koch-koziol@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 13; Justyna Kądziela, justyna.kadziela@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 69

Aby wziąć udział w rekrutacji na seminairum, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
  • Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza online.
  • Początek rejestracji: 13.04.2022 r., zakończenie rejestracji: 21.04.2022 r.

Uczestnicy seminarium zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

  • doradcy zawodowi, w tym doradcy zawodowi z MOW, MOS i SOSW (w pierwszej kolejności);
  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli;
  • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • pracownicy bibliotek pedagogicznych;
  • koordynatorzy ds. kształcenia zawodowego;
  • koordynatorzy ds. zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych.
  • O zakwalifikowaniu się na seminarium decyduje również kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na seminarium.

Osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.
 


26.04.2022 (online)
Nieaktywny