Szczegóły szkolenia
Rola koordynatorów Rad Młodzieży przy jednostkach samorządu terytorialnego w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego
Rola koordynatorów Rad Młodzieży przy jednostkach samorządu terytorialnego w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

ORE i KPRM

kadra kierownicza, pracownicy samorządów, przedstawiciele JST, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, wszytkie osoby zainteresowane tematyką, nauczyciele WOS, Nauczyciele konsultanci WOS

500

Konferencja

Szanowni Państwo,
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z Sekretarzem Stanu- Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji online poświęconej społecznej działalności Młodzieżowych Rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, która odbędzie się 5 kwietnia 2022 roku.  Okazją do podjęcia problematyki jest chęć zainteresowania młodzieży działalnością społeczną oraz zeszłoroczną nowelizacją ustawy, która zmieniła sposób funkcjonowania tych podmiotów w ramach aktywności społeczeństwa obywatelskiego. Młodzieżowe Rady przy jednostkach samorządu terytorialnego to fakultatywne organy o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, które reprezentują młodzież odpowiednio na poziomie gminy, powiatu lub województwa. Pierwsza młodzieżowa rada w Polsce powstała 19 września 1990 roku w Częstochowie. Był to przejaw otwierania się władz lokalnych na współpracę z obywatelami. W kolejnych latach młodzieżowe rady powstawały na terenie całej Polski. Szacuje się, że do 2020 roku w Polsce utworzono około 500 młodzieżowych rad gmin. W programie konferencji przewidziano zagadnienia dotyczące prawnych uwarunkowań funkcjonowania Rad oraz spotkania z młodzieżowymi praktykami.
Za organizację przedsięwzięcia odpowiada Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE, partnerem wydarzenia jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Wszelkie pytania odnośnie Konferencji prosimy kierować na adres: monika.brenner-zawierucha@ore.edu.pl

5 kwietnia 2022 r. konferencja online


Warszawa konferencja online

monika.brenner-zawierucha@ore.edu.pl

Konferencja online

05.04.2022 (Warszawa)
Nieaktywny