Szczegóły szkolenia
Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie
Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie

Promocja zdrowia

Zespół ds Promocji Zdrowia w Szkole

wojewódzcy, rejonowi i szkolni koordynatorzy programu Szkoła Promująca Zdrowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół

nauczyciele i dyrektorzy szkół ogólnodostępnych oraz wojewódzcy, rejonowi i szkolni koordynatorzy programu Szkoła Promująca Zdrowie

Kurs e-learningowy

Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestników z koncepcją programu Szkoła Promująca Zdrowie.
  2. Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkołach promujących zdrowie.


Platforma Moodle

Valentina Todorovska-Sokołowska email: valentina.todorovska@ore.edu.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Uwaga! Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

11.04.2022-11.05.2022
Nieaktywny