Szczegóły szkolenia
Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy do polskich szkół w kontekście rozwiązań prawnych i organizacyjnych
Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy do polskich szkół w kontekście rozwiązań prawnych i organizacyjnych

Wspieranie szkół i nauczycieli

WRKK

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Adresatami webinarium są pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele oraz kadra zarządzająca szkół, w których uczą się uczniowie uchodźcy z Ukrainy

webinarium

Webinarium ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i psychologiczno-pedagogicznych, wspierających nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji, w szczególności w kontekście przyjęcia ucznia ukraińskiego do szkoły, w tym do oddziałów przygotowawczych.

W czasie 4 godzinnego spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Przepisy prawne w zakresie wsparcia edukacji – działalność szkoły
  2. Jakie wyzwania stoją przed dyrektorem szkoły i nauczycielami szkół polskich w kontekście rozwiązań organizacyjnych i pracy z uczniami?
  3. Aspekty psychologiczno-pedagogiczne – Jak wspierać środowisko szkolne w nowej rzeczywistości edukacyjnej? (szkoła, uczniowie, rodzice/opiekunowie)

Kwestie prawne zostaną omówione przez przedstawiciela Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MEiN

Osobą prowadzącą część 2 i 3 będzie Pani Anna Wojkowska, dyrektorka i  nauczycielka szkoły, która posiada bogate doświadczenie w zakresie edukacji ucznia uchodźczego, w tym ucznia z Ukrainy.


platforma e-learningowa

Elżbieta Witkowska - elzbieta.witkowska@ore.edu.pl oraz Marina Warsimaszwili - marina.warsimaszwili@ore.edu.pl; kontakt telefoniczny w czasie webinarium: (022) 345-37-20/tel. (22) 345 37 57

Webinarium odbędzie się w piątek 18 marca 2022 o godzinie 16.30

 
Dane do logowania:

Zaświadczenie uczestnistwa w webinarium dostępne będzie do samodzielnego wydruku w okresie do 14 dni od zakończenia spotkania. O dostepności powiadomimy mailem.
Weryfikacja uczestnictwa odbędzie sie na podstawie wpisu na listę obecności udostępnioną w czasie webinarium.


18.03.2022
Nieaktywny