Szczegóły szkolenia
Kompetencje metodyczne nauczycieli niezbędne w pracy z uczniami ze środowisk uchodźczych z Ukrainy
Kompetencje metodyczne nauczycieli niezbędne w pracy z uczniami ze środowisk uchodźczych z Ukrainy

Kompetencje kluczowe

WRKK

Brak adresatów

Przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie uchodźcy z Ukrainy.

Szkolenie

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie uchodźcy z Ukrainy.

Celem szkolenia jest udzielenie wsparcia metodyczno-dydaktycznego adresatom szkolenia w zakresie prowadzenia szkoleń wdrażających nauczycieli do pracy z uczniem z Ukrainy.

Szkolenie obejmuje 56 godzin dydaktycznych realizowanych w formie:

 1. wykładów – 8 godzin
 2. warsztatów – 8 godzin
 3. pracy samodzielnej moderowanej na platformie e-learningowej – 40 godzin (orientacyjny czas pracy a platformie) polegającej na zapoznaniu się uczestników z materiałami dydaktycznymi

  Wykłady oraz warsztaty będą odbywały się na platformie Zoom w czasie rzeczywistym zgodnie z harmonogramem.

  Wykład 1 – 25.03. – godzina 18.30 - 20.00

  Warsztat 1 – 28.03. – godzina 18.30 - 20.00

  Wykład 2 – 29.03. – godzina 18.30 - 20.00

  Warsztat 2 – 31.03. – godzina 18.30 - 20.00

  Wykład 3 – 30.03. – godzina 18.30 - 20.00

  Warsztat 3  – 01.04. – godzina 18.30 - 20.00

  Wykład 4 – 06.04. – godzina 18.30 - 20.00

  Warsztat 4 – 08.04. – godzina 18.30 - 20.00

Do zaliczenia szkolenia wymagany jest udział w wykładach i warsztatach online oraz wykonanie zadania zaliczeniowego.platforma E-lerningowa ORE oraz wykłady i warsztaty na platformie Zoom

Marina Warsimaszwili - marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

 
Kryteria naboru
 
 • adresat (określony wyżej)
 • wypełnienie online formularza rejestracyjnego
 • pierwszeństwo mają pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli


Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wraz z hasłem dostępu do platformy e-learningowej.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

21.03.2022 - 15.04.2022 (on-line)
Nieaktywny