Szczegóły szkolenia
Operacja polska i zbrodnia katyńska - dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach
Operacja polska i zbrodnia katyńska - dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach

Edukacja historyczna i obywatelska

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele konsultanci ds. edukacji obywatelskiej, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, kuratoria oświaty, Nauczyciele konsultanci historii, Nauczyciele konsultanci WOS, Doradcy metodyczni historii, Doradcy metodyczni WOS

70

Konferencja

Szanowni Państwo,

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Dyrektorem Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji poświęconej operacji polskiej NKWD oraz zbrodni katyńskiej. 

Prelekcje wygłoszone w ramach konferencji "Operacja polska i zbrodnia katyńska - dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach" będą odnosiły się do kwestii dydaktyczno-metodycznych w oparciu o podstawę programową.

Za organizację szkolenia odpowiada Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE.

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, prof. Przemysława Czarnka.

Partnerem wydarzenia jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. 

7 kwietnia 2022 r. | Aula Komendy Głównej Policji, Warszawa, ul. Orkana 14.


Aula Komendy Głównej Policji, Warszawa, ul. Orkana 14

Marcin Karkut: +48 22 345 37 56, marcin.karkut@ore.edu.pl lub Michał Filus: +48 22 345 37 83, michal.filus@ore.edu.pl

1. Szkolenie jest bezpłatne i organizowane w trybie stacjonarnym.

2. Uczestnicy wydarzenia mają możliwośc bezpłatnego zwiedzenia Muzeum Komendy Głównej Policji po zakończeniu konferencji. 

3. Koszty dojazdu na konferencję pokrywa uczestnik szkolenia. 

4. Po zakończeniu konferencji możliwe jest wygenerowanie zaświadczenia, potwierdzającego udział w szkoleniu.


07.04.2022 (Warszawa)
Nieaktywny