Szczegóły szkolenia
Wyzwania i trudności dyrektora MOW/MOS: Sytuacja nieletnich matek oraz współpraca z rodziną wychowanków i wychowanek przebywających w MOW/MOS
Wyzwania i trudności dyrektora MOW/MOS: Sytuacja nieletnich matek oraz współpraca z rodziną wychowanków i wychowanek przebywających w MOW/MOS

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS, kadra kierownicza

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), wychowawców, psychologów, pedagogów MOW/MOS. O przyjęciu decyduje wypełnienie formularza rejestracyjnego, kolejność i proporcjonalność zgłoszeń.

webinarium

Szkolenie w wymiarze 12 godzin dydaktycznych (2 dni) prowadzone w formie online na platformie Clickmeeting, adresowane do dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), wychowawców, psychologów, pedagogów MOW/MOS. 

Cele szkolenia

  1. Poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących sytuacji nieletnich matek w MOW przewidzianych w projekcie Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich;
  2. Zapoznanie z rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie pobytu nieletnich matek w MOW;
  3. Zapoznanie z aktualną sytuacją nieletnich matek w MOW;
  4. Wymiana doświadczeń między placówkami MOW/MOS w zakresie współpracy z rodzinami nieletnich;
  5. Podniesienie kompetencji w zakresie efektywnej współpracy z rodzinami wychowanków MOW/MOS

Treści szkolenia obejmuja następujące zagadnienia:
1. Sytuacja nieletnich matek w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych z perspektywy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Rzecznika Praw Dziecka oraz młodziezowych ośrodków wychowawczych;
2. Kierunki współpracy placówek MOW i MOS z rodziną wychowanków-podzielenie się "dobrych praktyk".


 Platforma Clickmeeting

Marta Paluch e-mail: marta.paluch@ore.edu.pl tel. 22 570 83 21, Mirosław Mielczarek e-mail: miroslaw.mielczarek@ore.edu.pl tel. 22 570 83 14

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie! Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji, tj. w dniu 23.03.2022.

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line, nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Szkolenie jest bezpłatne.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz faktem, że osoby otrzymujące potwierdzenie o zakwalifikowaniu zyskują automatycznie status "uczestnika szkolenia" (nie będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie), bardzo proszę o przemyślane zgłoszenia!

*Proszę, także o weryfikację czy miejsce zatrudnienia, deklarowane podczas rejestracji na stronie szkolenia.ore.edu.pl, odpowiada kryteriom dotyczącym adresatów formy doskonalenia. 

 

 


29.03.2022 - 30.03.2022
Nieaktywny