Szczegóły szkolenia
Moodle w kształceniu branżowym - poziom podstawowy.
Moodle w kształceniu branżowym - poziom podstawowy.

Doskonalenie nauczycieli

WWKZ

nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych

Początek rejestracji 4 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00 - koniec rejestracji 18 kwietnia 2022 r. do godz. 20.00

szkolenie e-learningowe

Szkolenie jest realizowana w całości zdalnie w trybie asynchronicznym.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, doradców zawodowych którzy będą tworzyć i wykorzystywać kursy na paltformie Moodle. Kurs preferowany dla uczestników początkujących mających dostęp do platformy Moodle. 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykorzystania platformy Moodle do tworzenia i konfigurowania nowych kursów do prowadzenia szkoleń, zajęc, lekcji, zespołów, informatorów wspomagających kształcenie branżowe. 

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową w trybie asynchronicznym i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowanymi w ramach programu szkolenia treściami oraz wykonuja zadania. 

Osoby uczestniczące w szkoleniu mogą w wybranym przez siebie tempie realizować treści kształcenia i zaliczać test końcowy.

Treści kształcenia podzielono na moduły tematyczne:

Moduł 1. Tworzenie i konfiguracja kursu

Moduł 2. Dodawanie i konfiguracja zasobów.

Moduł 3. Tworzenie i konfiguracja testu.

Moduł 4. Komunikacja z uczestnikami kursu.

Moduł 5.  Podstawy prawa autorskiego w świetle publikacji internetowych.

Kryteria naboru:

  • adekwatny adresat (określony wyżej),
  • prawidłowe wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc: 60

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE – http://szkolenia.ore.edu.pl/. Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl). 
 


Materiały będą dostępne na platformie Moodle ORE

platforma Moodle ORE

Barbara Głuch, barbara.gluch@ore.edu.pl

  • Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online - nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
  • Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą mailową instrukcja logowania na platformę ORE (https://e-kursy.ore.pl).
  • Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 19.04.2022 r. do godz. 20.00 e-mail z informacją o wyniku rekrutacji. 
  • Kurs i materiały do szkolenia będą dostepne na platformie ORE e-kursy.ore.edu.pl,  ćwiczenia praktyczne do wykonania w trakcie szkolenia należy wykonywać na platformie cwiczeniowej ORE cwiczenia.ore.edu.pl, na przygotowanych dla uczestników kursach testowych. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny dostęp do platformy testowej.
  • Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu.

19.04.2022 - 16.05.2022
Nieaktywny