Szczegóły szkolenia
Planowanie i przeprowadzenie lekcji języka niemieckiego
Planowanie i przeprowadzenie lekcji języka niemieckiego

Języki obce

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego ze stażem pracy nie dłuższym niż 5 lat

Warsztat

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają na szkolenie w języku niemieckim, kóre składa się z dwóch części i odbędzie się na platformie Zoom w terminie:

część 1. 27.04.2022, w godzinach 17:00-19:00

część 2. 25.05.2022, w godzinach 17:00-18:00.

Rejestracja na pierwszy termin jest równoznaczna z rejestracją i obecnością na dwóch częściach szkolenia.

Uczestnicy szkolenia:

- będą potrafili  zaplanować lekcję z uwzględnieniem podstawowych zasad dydaktyczno-metodycznych

- dowiedzą się jakie są modele lekcji

- przeprowadzą mini-projekt badawczy dotyczący  działań na lekcji.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

Część 1.

1. Zasady planowania lekcji i formułowania jej celów
z użyciem modelu SMART

1

2. Omówienie różnych modeli lekcji

1

3. Planowanie mini-projektu badawczego

1

Część 2.

1. Wymiana doświadczeń i ewaluacja  mini-projektu badawczego

1

 


online

Lider regionalny: Krystyna Łuniewska, e-mail: krystynaluniewska85@gmail.com

Szkolenie jest bezpłatne. 

Kryteria naboru:

  1. czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego ze stażem pracy nie dłuższym niż 5 lat, pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji
  2. wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  3. kolejność zgłoszeń.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailowa informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Aby z powodzeniem uczestniczyć w warsztatach online, potrzebny jest mikrofon, kamera i podstawowa znajomość systemu wideokonferencyjnego ZOOM. Ponieważ  spotkanie ma charakter warsztatowy, warunkiem udziału w szkoleniu jest włączenie kamer.

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu.

27.04.2022 - 25.05.2022
Nieaktywny