Szczegóły szkolenia
Interwencja kryzysowa – rozpoznawanie, reagowanie, pomoc.
Interwencja kryzysowa – rozpoznawanie, reagowanie, pomoc.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

pedagodzy, psycholodzy, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej

webinarium

Webinarium zostanie przeprowadzone na platformie: www.e-kursy.ore.edu.pl w dniach: 14, 28 kwietnia oraz 5, 19, 26 maja 2022 r., w godzianch 8.30 - 15.30

Każde webinarium będzie obejmowało 8 godz. dydaktycznych zajęć o charakterze wykładowo-warsztatowym i zakresem tematycznym będzie obejmować następujące zagadnienia:

1) Definicja, cechy i rodzaje (m.in. zachowania autodestrukcyjne, samobójstwa, samookaleczenia, depresja, nadużycia seksualne, śmierć bliskiej osoby, ciężka choroba, konflikty w rodzinie, doświadczanie przemocy fizycznej i psychicznej oraz przemocy rówieśniczej (w tym w Internecie), zachowania lękowe, inne sytuacje traumatyczne), fazy i rozmiar kryzysu.
2) Emocje i zachowania ucznia w sytuacji kryzysowej.
3) Definicja, cele i cechy interwencji kryzysowej.
4) Etapy interwencji kryzysowej.
5) Kim jest interwent kryzysowy? Zadania interwenta kryzysowego.
6) Interwencja kryzysowa z perspektywy poradni psychologiczno-pedagogicznej i szkoły.
7) Zasady interwencji kryzysowej.
8) Interwencja kryzysowa – jak reagować, gdzie szukać pomocy.

Webianrium kierowane jest do pedagogów i psychologów, zarówno z poradni psychologiczno-pedagogicznych, jak i szkół ogólnodostępnych. 


Uczestnicy otrzymają podczas webinarium materiały merytoryczne, przygotowane przez Prowadzącą.

platforma e-kursy.ore.edu.pl

Artur Matejkowski, 22/570 83 40, artur.matejkowski@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu się do udziału w webinarium decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w webianrium otrzymają informację pocztą elektroniczną.  

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 


26.05.2022
Miejsca wyczerpane

19.05.2022
Nieaktywny

05.05.2022
Nieaktywny

28.04.2022
Nieaktywny

14.04.2022
Nieaktywny