Szczegóły szkolenia
ABC DORADCY - jak stworzyć zajęcia z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem ZPE?
ABC DORADCY - jak stworzyć zajęcia z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem ZPE?

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych

Początek rejestracji: 28.02.2022 r., koniec rejestracji: 03.03.2022 r. Limit miejsc: minimum 50 osób.

Szkolenie

Szkolenie on-line kierowane jest do doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników bibliotek pedagogicznych, którzy chcą zapoznać się z możliwościami i zasobami Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej na potrzeby tworzenia zajęć z doradztwa zawodowego.

Szkolenie prowadzone będzię za pośrednictwem platformy ZOOM. Jednocześnie główne cześci praktyczne będą odbywać się na Zintegorwanej Platformie Edukacyjnej. Dlatego prosimy wszystkie osoby zapisujące się na powyższe szkolenie o dokonanie rejestracji na ZPE pod wskazanym adresem:

https://platforma.zpe.gov.pl/registration/new

Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z technicznymi zasadami konstruowania zasobów/materiałów edukacyjnych na ZPE na przykładzie konkretnego scenariusza zajęć z doradztwa zawodowego.

Cele szkolenia                                                 

1. Zapoznanie uczestników z pracą i funkcjonalnościami na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
2. Zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia zajęć z doradztwa zawodowego na ZPE na przykładzie konkretnego scenariusza.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl).

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

Początek rejestracji: 28.02.2022 r., zakończenie: 03.03.2022 r.

Uczestnicy szkolenia zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji.

Uczestnikami szkolenia mogą być:

 - doradcy zawodowi zatrudnieni w publicznych szkołach i placówkach,
 - pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
 - pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 - pracownicy publicznych bibliotek pedagogicznych.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, w tym pierwszeństwo mają osoby pełniące funkcję doradcy zawodowego w systemie oświaty. Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłany drogą mailową link do udziału w webinarium,  w tym instrukcja logowania na platformę ZOOM.

Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 04.03.2022 r. do godz. 16.00 e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.

Przewidziana liczba uczestników szkolenia to minimum 50 osób.Sylabus szkolenia.pdf

Szkolenie odbędzie się 09.03.2022 r. w godz. 10.00-12.30.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie konta na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Prosimy zatem wszystkie osoby zapisujące się na powyższe szkolenie o dokonanie rejestracji na ZPE pod wskazanym adresem:

https://platforma.zpe.gov.pl/registration/new

 


online - platforma ZOOM

Marta Koch-Kozioł, e-mail: marta.koch-koziol@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 13; Justyna Kądziela e-mail: justyna.kadziela@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 69

09.03.2022 (online)
Nieaktywny