Szczegóły szkolenia
Nowoczesne technologie, sztuka i kultura w nauczaniu języka hiszpańskiego
Nowoczesne technologie, sztuka i kultura w nauczaniu języka hiszpańskiego

Języki obce

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze oraz Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele języka hiszpańskiego, Specjaliści, nauczyciele, metodycy, konsultanci zajmującym się nauczaniem języka hiszpańskiego, nauczyciele klas dwujęzycznych

Szkolenie

Na szkolenie Nowoczesne technologie, sztuka i kultura  w nauczaniu języka hiszpańskiego serdecznie zapraszamy czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji: nauczycieli języka hiszpańskiego z oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim,  nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się językiem hiszpańskim.

Uczestnicy szkolenia

  • nauczą się tworzyć ciekawe merytorycznie i atrakcyjne pod względem dynamiki interaktywne materiały cyfrowe dostosowane do potrzeb danej grupy uczniów

  • dowiedzą się jak wykorzystać interaktywne aplikacje o charakterze ludycznym w procesie nauczania języka hiszpańskiego

  • poznają techniki i aktywności umożliwiające uczniom poszerzenie wiedzy ogólnej i językowej poprzez kulturę kulinarną
  • będą potrafili tworzyć nowe oryginalne materiały dydaktyczne oraz modyfikować stare, motywujące uczniów do bardziej wydajnej nauki języka hiszpańskiego

  • nauczą się jak przygotować wirtualna salę zagadek przydatną w nauczaniu języka hiszpańskiego

  • będą potrafili wykorzystywać elementy ludyczne wybranych aplikacji zarówno w czasie lekcji w trybie zdalnym jak i stacjonarnym.

Bezpłatne szkolenie online - prowadzone w języku hiszpańskich przez hiszpańskich prelegentów - będzie miało charakter wykładu. Szkolenie odbędzie się na you tube, dlatego uczestnicy szkolenia powinni posiadać konto na Gmailu lub Facebooku - na własne imię i nazwisko - aby zalogować się na spotkanie i aby organizatorzy mogli potwierdzić ich obecność. Tylko uczestniczy obecni na całym szkoleniu otrzymają potwierdzenie udziału.

Data rozpoczęcia: 25.02.2022, o 16:15

Data zakończenia: 26.02. 2022, o 12:45platforma online

Anna Susek, starsza specjalistka ds. języków romańskich Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze, tel: (22) 345 37 75, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl


Kryteria I kolejność naboru:

  • adresat: nauczyciele języka hiszpańskiego, pracujący w oddziałach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem hiszpańskim, nauczyciele języka hiszpańskiego pracujący w małych miejscowościach/w placówkach na terenach wiejskich, nauczyciele języka hiszpańskiego 
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń  nauczyciele języka hiszpańskiego, pracujący w oddziałach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.

 

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie, lub nie, otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji.

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w webinarium dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uprawnione otrzymają pocztą elektroniczną informację z instrukcją pobierania.

 

 


25.02.2022 - 26.02.2022 (online)
Nieaktywny